PostHeaderIcon informacja

Uwaga Rodzice uczniów kl. VIII!!!

Nastąpiła zmiana terminu spotkania z wychowawcą.
Zebrania dla Rodziców klas 8. odbędą się 28 września (poniedziałek) o godz. 17.00 w salach podanych przez wychowawców (kl. 8a – s. 28, kl. 8b – czytelnia).

PostHeaderIcon informacja

Spotkania z rodzicami

Szanowni Rodzice, poniżej publikujemy harmonogram spotkań z wychowawcami kl. 2-3 i 5-8.

PostHeaderIcon relacja

Narodowe Czytanie „Balladyny”

Nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły po raz kolejny włączyli się do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, objętej patronatem Pary Prezydenckiej. Celem akcji społecznej jest propagowanie znajomości literatury narodowej, poprzez publiczne odczytywanie obszernych  fragmentów dzieł polskich twórców. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.
Impreza, w  której wzięli udział uczniowie klas VI – VIII, odbyła się 4 września 2020 roku. Wspólne czytanie miało miejsce w salach lekcyjnych. Tegoroczna edycja narodowego czytania poświęcona została „Balladynie” Juliusza Słowackiego.

Przygotowała – p. Magdalena Kaczkowska

PostHeaderIcon informacja

Stypendium socjalne

Wnioski o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego oraz informacje dotyczące tego stypendium dostępne są u pedagoga szkolnego.

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi 528 zł. netto na osobę w rodzinie.

Wypełnione wnioski należy składać u pedagoga w terminie do 15 września 2020r.

Przypominamy, że szkoła nie weryfikuje wniosków, a jedynie je przyjmuje. Dokumenty (faktury) potwierdzające wydatki w I semestrze należy składać do 31 października 2020r. do szkoły.

PostHeaderIcon informacja

PostHeaderIcon informacja

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Dyrektor Szkoły informuje, że w związku z sytuacją epidemiczną, rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 w naszej szkole odbędzie się na dziedzińcu szkolnym wg następującego harmonogramu:

  • Spotkanie z Dyrektorem Szkoły
Godzina   Klasa
9.00   1a, 1b
9.30   2a, 2b
10.00   oddział przedszkolny
10.30   3a, 3b
11.00   4a, 4b
11.30   5a, 5b
12.00   6a, 6b, 6c
12.30   7a, 7b, 7c
13.00   8a, 8b
  • Po powitaniu przez Dyrektora nastąpi spotkanie z wychowawcami klas.

W razie niesprzyjającej pogody odbędą się tylko spotkania z wychowawcami klas na terenie szkoły.

Wchodząc do szkoły, zarówno uczeń jak i rodzic jest zobowiązany do założenia maseczki. Jednocześnie informujemy, że na teren szkoły z jednym uczniem kl. 1-4 może wejść jeden opiekun.

PostHeaderIcon informacja

Giełda pracy

Przypominamy, że Miasto Kalisz uruchomiło nową usługę dostępną pod adresem https://www.kalisz.pl/urzad/oswiata/gielda-pracy


Przy pomocy tej platformy nauczyciele szukający pracy mogą umieszczać swoje oferty z załącznikami (CV, list motywacyjny, rekomendacje) lub aplikować na oferty zgłaszane przez dyrektorów (pamiętając o załączeniu dokumentów, w tym CV). Załączenie dokumentu jest koniecznym warunkiem umieszczenia aplikacji w bazie
i musi być potwierdzone poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez osobę szukającą pracy.
WAŻNE! Należy też odróżniać aplikację na ofertę od ogólnego zgłoszenia „Szukam pracy” dostępnego pod adresem https://www.kalisz.pl/urzad/oswiata/gielda-pracy/szukam-pracy/formularz-dla-nauczycieli. W tym drugim przypadku zgłoszenie jest umieszczane w ogólnej bazie osób poszukujących pracy i może być wykorzystane przez każdego dyrektora szkoły, który nie otrzymał żadnej aplikacji na ofertę pracy.

Poszukiwanie pracowników oraz obieg i przekazywanie dokumentów odbywa się w większości w systemie w formie elektronicznej.

Mariusz Witczak
Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji
w Kaliszu

PostHeaderIcon informacja

Wakacje w mieście – „Trener osiedlowy”

Program „Trener osiedlowy” to propozycja samorządu skierowana do dzieci i młodzieży spędzających wakacje w mieście. Zajęcia realizowane w ramach programu mają charakter profilaktyczno-opiekuńczo-rekreacyjny i zachęcają uczniów do aktywności fizycznej tak niezbędnej uczniom po 3 miesiącach zdalnego nauczania.

Zajęcia na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 w Kaliszu prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00. Uczestnicy mają do dyspozycji sprzęt sportowy, dodatkowo organizator zapewnia wodę do picia oraz środki do dezynfekcji. Ćwiczenia na świeżym powietrzu nie wymagają maseczek, natomiast przestrzegana jest zasada – grupa może liczyć max. 14 osób (w przypadku większej liczby uczestników – opiekun dokonuje zmian).
Wszystkie dzieci uczestniczące w programie będą dodatkowo ubezpieczone.
Program „Trener osiedlowy” będzie realizowany do końca sierpnia.

PostHeaderIcon podziękowania

Szanowni Rodzice, dziękujemy!

PostHeaderIcon informacja

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
26 czerwca powinniśmy spotkać się na uroczystym rozdaniu świadectw i podsumowaniu roku szkolnego 2019/2020. Jednak ze względu na obecną sytuację epidemiczną, biorąc pod uwagę liczebność naszej szkoły, rozdanie świadectw uczniom odbędzie się w ustalonych godzinach na dziedzińcu lub w holu szkoły z zachowaniem środków bezpieczeństwa.
Pragnąc zapewnić wszystkim obecnym bezpieczeństwo i odległości zgodne z wymaganiami Ministerstwa Zdrowia, prosimy, aby rodzice nie wchodzili na teren szkoły. Uczniowie odbierający świadectwa muszą mieć założone maseczki ochronne i posiadać własny długopis w celu podpisania potwierdzenia odbioru dokumentu.

MSZA ŚW. W PARAFII ŚW. MATKI TERESY NA OGRODACH – GODZ. 8.00
KLASY 3 – GODZ. 9.00
KLASY 2 – GODZ. 9.45
KLASY 1 i ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY – GODZ. 10.30
KLASY 4 – GODZ. 11.15
KLASY 5 – GODZ. 12.00
KLASY 6 – GODZ. 12.45
KLASY 7 – GODZ. 13.30

UWAGA!!!
Prosimy nie gromadzić się na terenie szkoły
i dostosować się do wytycznych w związku
z organizacją wydawania świadectw szkolnych.

Dziennik – logowanie
Rodo
Koło szachowe
Ekologia
Accessibility