PostHeaderIcon Dzień otwartych drzwi

Zapraszamy na Dzień otwartych drzwi
w Szkole Podstawowej nr 12 w Kaliszu

Kliknij poniżej i zapoznaj się z harmonogramem i ofertą

Dnia otwartych drzwi
w Szkole Podstawowej nr 12 w Kaliszu:

Harmonogram Dnia otwartych drzwi

PostHeaderIcon podsumowanie I okresu 2017/2018

TELEEXPRES DWUNASTKI

Dwa razy w ciągu roku szkolnego uczniowie słuchają „Teleexpresu Dwunastki”, wiadomości z których dowiadują się najważniejszych informacji z podsumowania I okresu lub całego okresu roku szkolnego. 9 lutego mieli okazję poznać kolegów i koleżanki z najwyższymi średnimi, 100% frekwencjami oraz laureatów konkursów.

Przygotowała – p. Agnieszka Giernalczyk

PostHeaderIcon fizyka

Oswajanie się z fizyką

W wyniku reformy edukacji fizyka wróciła do szkoły podstawowej. Jest nowym przedmiotem dla uczniów, jednakże nie sprawia ona im większych problemów. Siódmoklasiści polubili te lekcje i bardzo chętnie wykonują doświadczenia (samodzielnie lub w grupach). Nie wszystkie muszą przeprowadzać w klasie. Bywa, że w ich realizacji potrzebują więcej przestrzeni, tak jak podczas wyznaczania średniej prędkości własnego marszu w ruchu zmiennym.

Przygotowała – p. Grażyna Jamnicka

PostHeaderIcon apel kl. 0-3

W Krainie Zimy i Mrozu

7 lutego odbył się apel podsumowujący I okres nauki dla klas 0-3. Przedstawienie, przypominające zasady bezpiecznych zabaw zimowych podczas ferii, przygotowała klasa 2b pod opieką wychowawcy  pani Joanny Przygodzkiej.

Uczniowie wykazali się zdolnościami aktorskimi i wokalnymi oraz umiejętnością przekazania swojej wiedzy o zachowaniu bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu, lodzie, a także w ruchu drogowym w dowcipny i prosty sposób.
Występ został nagrodzony gromkimi brawami.

Na apelu wręczono również dyplomy uczniom, którzy osiągnęli największe sukcesy w nauce w I okresie roku szkolnego 2017/2018.

Nagrodzonym osobom jeszcze raz gratulujemy.

Przygotowała – p. Joanna Przygodzka

PostHeaderIcon wyjście do CKiS

Spotkanie przez sztukę z bohaterami lektury „Ten obcy”

6 lutego 2018 klasy szóste i siódme obejrzały w CKiS przedstawienie „Ten obcy” oparte na motywach znanej im lektury Ireny Jurgielewiczowej. Spektakl przygotowali artyści z Narodowego Teatru Edukacji im. A. Mickiewicza we Wrocławiu. Bohaterowie powieści zostali przeniesieni do współczesności, co się udało, gdyż poruszone tam sprawy są ponadczasowe – problemy rodzinne, przemoc, ale też przyjaźń i miłość występują w życiu człowieka niezależnie od czasów, w jakich żyje. Julek i Marian, Ula i Pestka oraz Zenek zdobyli ogromną sympatię wszystkich widzów, a ich przeżycia wzbudziły zarówno śmiech, jak i głębokie wzruszenie. Nasi uczniowie wrócili do szkoły bardzo zadowoleni i z pewnością chętnie obejrzą kolejne propozycje wrocławskiego teatru.

Przygotowała – p. Beata Galant

PostHeaderIcon lekcja pokazowa

Dzieci zaprezentowały przed rodzicami swoją wiedzę

W dniu 29.01.2018 roku w klasie 2a odbyły się zajęcia pokazowe na temat „Podróż do zaczarowanej zagrody”. Uczniowie podczas lekcji mieli okazję utrwalić sobie wiadomości na temat lektury Aliny i Czesława Centkiewiczów. Poznali położenie i cechy charakterystyczne lodowej krainy jaką jest Antarktyda oraz zwierzęta żyjące w tych trudnych warunkach. W lekcji licznie i aktywnie uczestniczyli rodzice uczniów.

Przygotowała – p. Anna Dobosz-Sadomska

PostHeaderIcon SzPZ

Przerwa z samodzielnie
wykonanym sokiem z jabłuszka

W styczniu, dwa razy w tygodniu, uczniowie SP12 zbierali się w holu, gdzie przygotowywali soki z jabłek. Owoce przynosili uczniowie, akcja cieszyła się też wsparciem ze strony sponsora, który dostarczył nam owoców i warzyw, za co serdecznie dziękujemy!

Przygotowała – p. Małgorzata Kamińska

PostHeaderIcon koncert chóru

Koncert szkolnego chóru
w kościele pw św. Matki Teresy z Kalkuty

W niedzielę 21 stycznia 2018 roku szkolny chór Duodecimus śpiewał kolędy w kościele pw św. Matki Teresy z Kalkuty na osiedlu Ogrody w Kaliszu. Chór zaprezentował się również z koncertem kolęd przed parafianami i rodzicami uczniów należących do chóru po mszy świętej. To wspaniała promocja talentów naszych uczniów oraz zacieśnianie więzi ze środowiskiem lokalnym.

Przygotowała – p. Krystyna Witasiak

PostHeaderIcon konkurs

IX Konkurs Kolęd i Pastorałek

23 stycznia 2018 w Szkole Podstawowej nr 12 w Kaliszu odbył się IX Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek pod honorowym patronatem Grzegorza Sapińskiego Prezydenta Miasta Kalisza. Na uroczystość przybyli naczelnik Wydziału Edukacji, pan Mariusz Witczak, przewodniczący Rady Miasta Kalisza, Andrzej Plichta, Regina Małecka, wieloletnia nauczycielka i dyrektorka naszej szkoły, była radna Miasta Kalisza oraz Róża Krawczyk, przewodnicząca Rady Rodziców SP 12.


Od początku istnienia konkursu organizowany on jest przez dwie nauczycielki naszej szkoły – panią Krystynę Witasiak i panią Beatę Galant.


Informacje o uczestnikach i zwycięzcach w zakładce „Wydarzenia-Konkursy”.

 

PostHeaderIcon stypendium

Stypendium Miasta Kalisza im. Św.  Jana Pawła II
na II okres roku szkolnego 2017/2018

Informujemy, że do  9 lutego 2018r. rodzice uczniów mogą składać wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II na II okres roku szkolnego 2017/2018.

O stypendium może ubiegać się uczeń:

  • uczęszczający do klas 4-7

  • zamieszkały i zameldowany na pobyt stały na terenie miasta Kalisza

  • osiągający dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ocen dla ucznia klas IV – VI – minimum 5,2,  dla ucznia klas VII – minimum 4,8,

  • w którego rodzinie dochód wynosi do 1000,00 zł netto na członka rodziny

  • który uzyskał wyjątkowe osiągnięcia (potwierdzone pisemnie przez szkołę)

  • który cechuje się wzorową postawą społeczną, patriotyczną (potwierdzona odpowiednimi opiniami lub dokumentami).

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje rodzic lub opiekun prawny zamieszkały i zameldowany wspólnie z uczniem.

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły i u  pedagoga szkolnego.

Wnioski należy składać u pedagoga szkolnego w  terminie do 9.02.2018r.

Załączniki:

– regulamin,

wniosek

– oraz zasady weryfikacji dochodu

znajdują się z zakładce „O szkole – pedagog”

 

Dziennik
Opcje dostępności strony