PostHeaderIcon konkurs

Grand Prix dla Alicji

Za nami kolejna edycja Międzyszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek. W tym roku przedsięwzięcie miało wymiar specjalny, bowiem była to jubileuszowa – X edycja konkursu, a dodatkowo uczestnicy walczyli o GRAND PRIX ufundowaną przez Prezydenta Miasta Kalisza – Krystiana Kinastowskiego.

powitanie gości i uczestników konkursu prowadzący - Julia Staszak i Fabian Łuczak

Mieliśmy zaszczyt podejmować wielu dostojnych gości. Wśród nich wymienić możemy Wiceprezydenta Miasta Kalisza – Grzegorza Kulawinka, ks. prałata Adama Modlińskiego – proboszcza parafii św. Mikołaja w Kaliszu, naczelnik Wydziału Edukacji UM Kalisza– Mariusz Witczak, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Marian Durlej, starsze wizytator kuratorium w Kaliszu – Alicja Januszkiewicz i  Małgorzata Kubacka-Gorwecka, wieloletnia nauczycielka i dyrektorka naszej szkoły – Regina Małecka, przewodnicząca Rady Rodziców SP 12 – Róża Krawczyk.

zaproszeni goście jury

Do tegorocznych występów zgłosiło się ponad 20 solistów ze szkół podstawowych z Kalisza i powiatu, którzy zmierzyli się w dwóch kategoriach wiekowych – kl. I-IV i kl. V-VIII. Ich talenty wokalne oceniało profesjonale jury w składzie – dr Krzysztof Niegowski (kompozytor, dyrygent, adiunkt w Zakładzie Muzyki Organowej i Sakralnej na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu), dr Beata Michalak (muzykolog, wykładowca UAM WA-P w Kaliszu) i Maciej Bąk (student UAM WA-P w Kaliszu).

Konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, co ma odzwierciedlenie w ilości zgłoszeń oraz wysokim poziomie wykonań, jaki reprezentują uczestnicy.

W tym roku w kategorii kl. V-VIII trzy pierwsze miejsca jury przyznało:

 1. Miejsce I – Zofia Fryś z SP nr 3

 2. Miejsce II – Maria Ignasiak z SP nr 13

 3. Miejsce III – Maja Kasprzak z SP w Koźminku

  Zofia Fryś - I miejsceMaria Ignasiak - II miejsceMaja Kasprzak - III miejsce

W kategorii kl. I-IV wyniki przedstawiają się następująco:

 1. Miejsce I – Gabriela Wieczorek z SP nr 6

 2. Miejsce II – Agata Fijałkowska z SP nr 12

 3. Miejsce III – Nadia Janiak z SP w Koźminku

  Gabriela Wieczorek - I miejsceAgata Fijałkowska - II miejsceNadia Janiak - III miejsce

Zdobywczynią Grand Prix została Alicja Grzybowska z SP 3

Grand Prix - Alicja Grzybowska

Dodatkowo jury postanowiło wyróżnić jeszcze cztery występy:

Nicole Nowickiej z SP nr 12 (kat. klas V-VIII)

Wiktora Jabłońskiego z SP w Tomicach (kat. klas I-IV)

Brunona Elżanowskiego (kat. klas I-IV)

Antoniny Urbaniak (kat. klas I-IV)

Przyznano także nagrody specjalne.

Pierwszą z nich otrzymała Jolanta Sitow  ze  Szkoły Podstawowej nr 3 w Kaliszu. Dziewczynka była najmłodszą uczestniczką X Międzyszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek, a specjalny upominek ufundowali dla niej Wicemarszałek Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – Marzena Wodzińska oraz Radny Sejmiku – Andrzej Plichta.
Drugą osobą, która postanowiła przyznać nagrody bez względu na wynik jurorów, był ks. prałat Adam Modliński. Po wysłuchaniu wszystkich wokalistów wskazał dwie uczestniczki – Maję Kasprzak i Gabrielę Garbowską, które ujęły proboszcza przepięknym wykonaniem kolędy „Noel”.

Cieszymy się, że mamy tak zdolne dzieci i młodzież, które w ten niezwykle ujmujący sposób podtrzymują tradycje śpiewania kolęd. Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok!

Przygotowała – Agnieszka Giernalczyk

PostHeaderIcon zawody

Mistrzynie Kalisza w piłce ręcznej!

12 lutego 2019 r. rozegrano finał Mistrzostw Kalisza w Piłce Ręcznej Dziewcząt. Udział wzięło 6 zespołów SP18-1, SP18-2, SP15, SP17, SP-10, SP-12.
Nasze dziewczyny we wszystkich meczach okazały się bezkonkurencyjne wygrywając cały turniej. Zdobyły złote medale i tytuł Mistrza Kalisza. Gratulacje!

PostHeaderIcon zajęcia rozwijające

Szachowe zmagania „Dwunastki”

W Szkole Podstawowej nr 12 w Kaliszu prowadzone są przez instruktora szachowego Polskiego Związku Szachowego i sędziego szachowego Marcin Urbaniaka zajęcia rozwijające logiczne myślenie – Koło szachowe „12 Szach Mat”. Zajęcia odbywają się w wymiarze 2 godzin tygodniowo (czwartek 12:45-14:25).

W ramach zajęć dzieci przyswajają sobie wiadomości związane z zasadami poruszania się bierek szachowych i umiejętnością gry w szachy. W I okresie zorganizowano szereg turniejów związanych z wprowadzaniem zasad poruszania się poszczególnymi bierkami: „Wojna pionków”, „Wojna pionków i skoczka”, „Wojna pionków i gońca”, „Wojna pionków i wieży”, „Wojna pionków i hetmana”. Uczniowie Koła Szachowego mieli możliwość uczestniczenia w konkursie plastycznym „Mój pion szachowy”. W ramach obchodów rocznicy 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę zorganizowany został Turniej Warcabowy o Mistrzostwo Szkoły Podstawowej nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu, w którym uczestniczyło 68 uczniów. Organizacja Turnieju miała na celu przede wszystkim upamiętnienie 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Ponadto uczniowie uczestniczą w Klasyfikacji Szachista Roku, zdobywając na każdych zajęciach punkty za nowo nauczone umiejętności i udział w turniejach. Obecnie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 rozpoczęli rozgrywki pierwszego turnieju szachowego: Szachowy Turniej Rundowy o Mistrzostwo Szkoły Podstawowej nr 12 w Kaliszu.

Przygotował – Marcin Urbaniak

PostHeaderIcon SzPZ

Kampania profilaktyczna w naszej szkole

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W roku 2019 obchody DBI przypadają na 5 lutego. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu „Safer Internet”. W miesiącu lutym również w naszej szkole trwa akcja pt. Dzień Bezpiecznego Internetu 2019.

W ramach akcji nauczyciele prowadzą z uczniami pogadanki i zajęcia na temat Internetu oraz zagrożeń wynikających z jego użycia. Dzieci poznają główne zasady korzystania
z sieci.

Na holu przy wejściu do szkoły pojawiła się gazetka dotycząca: bezpiecznego Internetu, cyberprzemocy oraz sposobów radzenia sobie z nią.

Zachęcamy również Rodziców  do zgłębienia materiałów, z których mogą się dowiedzieć co robić by ich dziecko było bezpieczne w sieci oraz gdzie się zgłosić jeśli dziecko padło ofiarą cyberprzemocy.

Materiały dla dzieci

Poznaj bezpieczny internet-ćwiczenia
Elementarz dla dzieci. Oswajanie sieci

Materiały dla rodziców
Elementarz dla rodziców
10 porad dla rodziców
Umowa z dzieckiem
Umowa z dzieckiem
Ulotka-Stop cyberprzemocy!
Ulotka-Jak zabezpieczyć dowody cyberprzemocy?

https://akademia.nask.pl/baza-wiedzy/publikacje.html

 Opracowała: koordynator SPZ-M. Kamińska

PostHeaderIcon apel

Podsumowanie I okresu nauki

Samorząd Uczniowski przygotował podsumowanie nauki w I okresie roku szkolnego 2018/2019. Uczniowie poznali kolegów i koleżanki, których średnia ocen wyniosła 5,00 i więcej, a frekwencja 100%. Klasy miały możliwość usłyszeć, które z nich mają najwyższą średnią z poszczególnych przedmiotów.
Na koniec pani dyrektor Jadwiga Haraś wręczyła najlepszym uczniom klas ósmych rubinowe tarcze wzorowego ucznia.

Przygotowała – AG

PostHeaderIcon informacja

Spotkania z rodzicami

Szanowni Państwo,
informujemy, że spotkania z wychowawcami odbędą się w najbliższą środę (kl. I-III) oraz czwartek (kl. IV-VIII). Godziny i numery sal podadzą Państwu wychowawcy klas.

Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu podsumowującym naukę w I okresie roku szkolnego 2018/2019.

PostHeaderIcon apel

Bezpieczne ferie

11.01.2019 w naszej szkole odbyły się apele dla uczniów klas 0-3 i 4-8. Ich głównym tematem było przedstawienie uczniom zasad bezpiecznego spędzania ferii zimowych. Udanych ferii i do zobaczenia za dwa tygodnie.


PostHeaderIcon WOŚP

Szkolna zbiórka na rzecz WOŚP

Nasza szkolna społeczność przez trzy dni grała na rzecz WOŚP i chorych dzieci. W ten sposób dołożyliśmy swoją cegiełkę na ten szczytny cel, z czego jesteśmy niezmiernie dumni.

PostHeaderIcon informacja

Stypendium Miasta Kalisza
im. Świętego Jana Pawła II

na II okres roku szkolnego 2018/2019

Informujemy, że do 11 stycznia 2019r. rodzice uczniów mogą składać wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II na II okres roku szkolnego 2018/2019.
O stypendium może ubiegać się uczeń:
  – uczęszczający do klas 4-8
  – zamieszkały i zameldowany na pobyt stały na terenie miasta Kalisza
  – osiągający dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ocen dla ucznia klas IV – VI – minimum 5,2, dla ucznia klas VII i VIII – minimum 4,8,
  – w którego rodzinie dochód wynosi do 1.000,00 zł netto na członka rodziny
  – który uzyskał wyjątkowe osiągnięcia (potwierdzone pisemnie przez szkołę)
  – który cechuje się wzorową postawą społeczną, patriotyczną (potwierdzona odpowiednimi opiniami lub dokumentami).
Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje rodzic lub opiekun prawny zamieszkały i zameldowany wspólnie z uczniem.
Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego.
Wnioski należy składać u pedagoga szkolnego w terminie do 11.01.2019r.
W załącznikach znajdują się regulamin, wniosek, oraz zasady weryfikacji dochodu.

Regulamin styp Św. JPII

wniosek – drukować dwustronnie

zasady weryfikacji dochodów na I 2019

PostHeaderIcon relacja

Przedstawienie jasełkowe

21 grudnia uczniowie klas 1-8 mieli okazję obejrzeć Jasełka przygotowane przez uczniów klasy 4c oraz chór szkolny. Po przedstawieniu pani wicedyrektor Jadwiga Haraś życzyła wszystkim uczniom zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia, a panie Krystyna Witasiak i Katarzyna Lasek wręczyły dyplom Adriannie Świderskiej z kl. 4b za zajęcie I miejsca konkursie plastycznym ozdób świątecznych.
Jedną z form przygotowań do zbliżających się świąt było wykonanie kart bożonarodzeniowych na lekcjach plastyki.

Dziennik elektroniczny
Rodo
Opcje dostępności strony