PostHeaderIcon informacja

Dni wolne od nauki
Szanowni Uczniowie i Rodzice, zbliża się Dzień Wszystkich Świętych. Uprzejmie informujemy, że dzień 1 listopada jest świętem i tego dnia uczniowie nie przychodzą do szkoły.
Natomiast 2 listopada (piątek) jest dniem wolnym od lekcji. Świetlica szkolna zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godz. od 6.30-16.30.

PostHeaderIcon plebiscyt

Nauczyciel na medal
Z radością i dumą informujemy, że nasza koleżanka – p. Beata Galant została, przez uczniów i ich rodziców, mianowana na „Nauczyciela na medal”. Plebiscyt organizowany jest przez „Głos Wielkopolski” i polega na głosowaniu SMS.
Nominacja do tytułu jest dowodem wielkiego uznania i sympatii. Pani Beata jest nauczycielką lubianą i cenioną, dlatego zachęcamy do głosowania. Jednocześnie informujemy, iż za każdy SMS pobierana jest opłata w wysokości 2,46 zł.

Chętni mogą głosować na numer 72355 wpisując w treści: PNA.514.

PostHeaderIcon relacja

Ślubowanie

W czwartek 11.10. 2018 r. odbyła się w szkole uroczystość Ślubowania Pierwszoklasistów. Co roku budzi ona wiele emocji wśród dzieci, nauczycieli i oczywiście samych rodziców. Na tą uroczystość przybyli zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Miasta Kalisza p. Andrzej Plichta, Ksiądz Prałat Adam Modliński, vice dyrektor szkoły p. Jadwiga Haraś, Rada Rodziców z tutejszej szkoły, rodzice. Uroczystość rozpoczęła p. dyrektor Małgorzata Gałczyńska, która powitała gości i przybliżyła dzieciom istotę tego wyjątkowego ceremoniału. Następnie pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie w krótkim programie artystycznym. Pomyślnie zdali pierwszy egzamin z wiedzy o symbolach narodowych, patronie szkolnym oraz swoim rodzinnym mieście. Najważniejszym momentem uroczystości było ślubowanie i pasowanie uczniów. Uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Pasowania dokonała Dyrektor Szkoły. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów naszej szkoły. Na pamiątkę tego dnia dzieci otrzymały prezenty ufundowane przez Radę Rodziców, a w salach czekał na uczniów słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Spotkanie z prezydentem miasta

15 października 2018 uczniowie klas 1a i 1b zostali zaproszeni do auli UAM, gdzie odebrali z rąk Prezydenta Miasta Kalisza Grzegorza Sapińskiego gratulacje z okazji rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej. Dzieci obejrzały przedstawienie „Kopciuszek” w wykonaniu grupy teatralnej z Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu. Każdy pierwszoklasista otrzymał okolicznościowy dyplom oraz upominki przygotowane przez Urząd Miasta Kalisza. Na zakończenie na dzieci czekała niespodzianka – świetlny występ w wykonaniu animatora Uciechowa. Spotkanie z prezydentem było dla dzieci wielkim przeżyciem.

B. Foluszna, E. Pisula


zdjęcia ze strony: www.kalisz.pl

PostHeaderIcon Powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych

  w Szkole Podstawowej w Kaliszu ul.Długosza 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w Szkole Podstawowej im.Księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu ul.Długosza 14 , został powołany 06 lipca 2018r Inspektor Ochrony Danych Osobowych pan Mariusz Bzderek, z którym można się kontaktować:

-za pośrednictwem poczty e – mail na adres:  iod.szkola@wp.pl

 

PostHeaderIcon ewakuacja

Próbna ewakuacja

W środę, 3 października 2018 roku, w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Celem tego ćwiczenia było przypomnienie procedur postępowania w czasie zagrożenia pożarem.
Tegoroczna akcja przebiegła bez żadnych zakłóceń, co oznacza, że uczniowie i pracownicy szkoły wiedzą, jak zachować się na wypadek zagrożenia pożarowego w szkole. Po zbiórce w wyznaczonym miejscu wszystkie klasy złożyły raport na ręce pani dyrektor.
Cieszymy się, że i tym razem próbna ewakuacja przebiegła bez komplikacji.

Przygotowała – p. Agnieszka Giernalczyk
Zdjęcia – p. Łukasz Strzelczyk

PostHeaderIcon rajd

XIV RAJD „Śladami przodków”

15 września 2018 roku, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Rajdzie upamiętniającym setną rocznicę powrotu Rzeczpospolitej po 123 latach zaborczej niewoli na mapę Europy. Celem rajdu było odwiedzenie miejsc i przypomnienie wydarzeń, w których rodziła się niepodległość i które wpisują się w dzieje naszego miasta.
Wystartowaliśmy o 8.45 spod dworca PKP  w Kaliszu.
Po otrzymaniu kart pracy autobusami KLA z przewodnikiem panią Małgorzatą Kubiak wyruszyliśmy do Szczypiorna i Skalmierzyc Szlakiem Niepodległości.
Następnie dotarliśmy  do Złotego Rogu, aby pieszo kontynuować wędrówkę do miejsc, w których w Kaliszu rodziła się niepodległość.
Na mecie czekał na nas ciepły posiłek i Komandor Rajdu pani Danuta Urbaniak, która podsumowała nasze zmagania.

W konkursie historycznym, który ze względów organizacyjnych odbył się 13 września, I miejsce zdobyli uczniowie naszej szkoły Igor Sobczak i Marcelina Osetek. GRATULACJE!!
III miejsce w konkurencji projekt znaczka na następny rajd otrzymał niezastąpiony Mateusz Mielczarek!!!
Julia Staszak, Amelia Świderska i Ola Pawlak otrzymały nagrodę specjalną, za najbardziej oryginalny strój nawiązujący do czasu epoki.

W klasyfikacji ogólnej zdobyliśmy I miejsce otrzymując Puchar Prezesa PTTK.

Drużyno! JESTEŚCIE WSPANIALI!!!!

Przygotowała – p. Katarzyna Lasek

PostHeaderIcon relacja

Wycieczka edukacyjna

Uczniowie klas 4-6 oraz kl. 2a odwiedzili Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, gdzie mieli okazję zwiedzić zakład oraz zaobserwować proces przetwarzania odpadów, które produkują.
Pracownik ZUOK „Orli Staw” oprowadził uczestników wyjazdu po ścieżce edukacyjnej, opowiedział o segregacji odpadów, zagrożeniach dla środowiska płynących z braku segregacji śmieci, zakazie palenia odpadów itp. Następnie uczniowie udali się do hali segregacji odpadów, gdzie widzieli w jaki sposób rozdzielane są wyrzucone rzeczy. Przeszli także przez plac, na którym gromadzone są odpady wielkogabarytowe, znajduje się kompostownia, kwatera deponowania odpadów itd.
Na koniec uczniowie otrzymali pamiątkowe gadżety i pełni wiedzy wrócili do szkoły.

AG

PostHeaderIcon relacja

Otwarcie ścieżki edukacyjnej

4 września otwarta została ścieżka edukacyjna utworzona przy naszej szkole, a realizowana z BO jako „Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza w Kaliszu”.
Uroczystego otwarcia projektu, którego pomysłodawczyniami są nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 12 w Kaliszu, byli: Prezydent Miasta Kalisza – Grzegorz Sapiński, Naczelnik Wydziału Edukacji UM Kalisza – Mariusz Witczak oraz Naczelnik Wydziału Partycypacji i Komunikacji Społecznej – Piotr Cieślak, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Kaliszu – Małgorzata Gałczyńska.
Ścieżka dostępna jest dla wszystkich mieszkańców Kalisza. Umieszczono na niej tablice edukacyjne, które zawierają istotne informacje o rzece, rybach i przyrodzie związanej z terenem Piskorzewia, rzeźby oraz ławki, na których można miło spędzić chwile podziwiając świeżo zasadzone drzewa i krzewy.
Ścieżka spełnia walory estetyczne, ale także edukacyjne przy realizacji programu edukacyjnego np. z przyrody.
Dziękujemy pomysłodawczyniom projektu – p. Ewie Jasińskiej i p. wicedyrektor Jadwidze Haraś. Już dziś widzimy, że ścieżka cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony uczniów, ale także przechodzących obok szkoły mieszkańców miasta.

 

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon relacja

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

Dwa dni dłużej trwały w tym roku wakacje. Nowy rok szkolny uroczyście uczniowie rozpoczęli 3 września 2018r.
Najpierw błogosławieństwa wszystkim uczniom oraz nauczycielom udzielił podczas Mszy św. ks. Włodzimierz Guzik.
Ciąg dalszy inauguracji odbywał się na dziedzińcu szkolnym, gdzie uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli i cały personel szkolny powitała pani Dyrektor Małgorzata Gałczyńska. Dzieci z kl. I poznały swoje nowe wychowawczynie, podobnie jak uczniowie kl. IV, a pani Dyrektor krótko określiła priorytety na bieżący rok szkolny.
Miłym akcentem na rozpoczęcie nowego roku szkolnego było wręczenie „Listów gratulacyjnych” od pani Marzeny Wodzińskiej (Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego) dla Magdaleny Józefiak z kl. IIIa i Mikołaja Krzykacza z kl. Va za bardzo dobre wyniki w nauce i zaangażowanie w życie szkoły w roku szkolnym 2017/2018. GRATULUJEMY

Wszystkim uczniom życzymy podobnych sukcesów na koniec właśnie rozpoczętego roku szkolnego!

Przygotowała – AG

PostHeaderIcon informacja

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018r. (poniedziałek)

* godz. 8.00 Msza św. w Kościele św. Matki Teresy z Kalkuty (osiedle Ogrody)

* godz. 9.00 uroczystość na dziedzińcu szkoły dla kl. I-VIII

* godz. 10.30 uroczystość na dziedzińcu szkoły dla oddziału przedszkolnego

Zapraszamy!

Przypominamy o stroju galowym.

Dziennik elektroniczny
Rodo
Opcje dostępności strony