Szukaj
Archiwum

PostHeaderIcon informacja

Szkolne stypendium socjalne
na rok szkolny 2022/2023

Stypendia socjalne – ważna informacja

O  szkolne stypendium socjalne mogą ubiegać się uczniowie, którzy zamieszkują na terenie miasta Kalisza.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi 600 zł na osobę w rodzinie.

Dokładne informacje dotyczące obliczania dochodu oraz wydatków kwalifikowanych przy rozliczaniu szkolnego stypendium socjalnego zawarte są w załączniku  – katalog i pouczenie 2022-23.

Wniosek o szkolne stypendium socjalne jest umieszczony w załączniku poniżej (NOWY! 2022 Wniosek o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego/zasiłku szkolnego).  Wnioski są również dostępne u pedagoga szkolnego i w sekretariacie szkoły.

Wnioski można składać u pedagoga szkolnego do 15.09.2022 r. (dotyczy to również uczniów ukraińskich przebywających na terenie Kalisza).

Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów potwierdzających dochód lub ich kserokopie (zgodnie z wykazem w tabeli umieszczonej we wniosku).

Kolumna „Występowanie dochodu w rodzinie” powinna być cała uzupełniona słowem tak lub nie, by nie było pustych miejsc, gdyż utrudnia to weryfikację wniosku. Jeżeli nie jest znana dokładna wysokość dochodu w momencie składania wniosku, wnioskodawca powinien zaznaczyć, że dokument potwierdzający dochód przekaże w terminie późniejszym do WE.

Dokumenty potwierdzające wydatki (faktury, rachunki) należy składać do szkoły:
– w  I okresie roku szkolnego – do 31 października
– w II okresie roku szkolnego – do 30 kwietnia (brakujące faktury wystawione po 30 kwietnia należy przedłożyć w Wydziale Edukacji)

Załączniki do pobrania:

Leave a Reply

Dziennik – logowanie
Rodo
Deklaracja dostępności
Ekologia
Accessibility