Rok 1935 ? szkoła mieściła  się w budynku po starej fabryce broni przy ulicy Piskorzewie.                                                 

Lata 1945-54 ? przeniesienie placówki do czynszowej kamienicy przy ulicy Kościuszki 19

1 IX 1954 – uroczyste otwarcie nowego budynku szkolnego przy ulicy Długosza 14, w którym szkoła mieści się do dzisiaj.

1 IX 1999 – w naszej szkole otwarto oddział Gimnazjum Nr 5 w Kaliszu. Wyremontowano także wejścia do szkoły, a przed budynkiem zasadzono nowe krzewy.

W latach 1999 – 2000 w szkole pojawiły się nowe komputery.

 1 IX 2000 – Szkoła Podstawowa nr 12 i Gimnazjum nr 14 utworzyły samodzielny Zespół Szkół nr 14 w Kaliszu.

 Rok 2004 – zapoczątkowano likwidację Zespołu Szkół nr 14, przeznaczając budynek szkolny dla sześcioklasowej Szkoły Podstawowej nr 12.

 Rok 2007 – władze miasta zakończyły kompleksowy remont szkoły.

 Rok 2008 ? oddanie do użytku Międzyszkolnej Hali Sportowej.

1 IX 2011 – od tej chwili nasza szkoła nosi imię Ksiecia Bolesława Pobożnego.

Szkoła Podstawowa nr 12 w Kaliszu to bez wątpienia szkoła z tradycjami. Do tradycji ?12? wpisał się między innymi Szkolny Konkurs Wiedzy o Kaliszu, który organizowany jest u nas od kilkudziesięciu lat.

          Od 2007 roku realizowany jest także projekt ?Gwieździstym szlakiem kaliskich legend?, który ma na celu popularyzowanie walorów turystycznych Kalisza, krzewienie lokalnego patriotyzmu oraz propagowanie czytelnictwa ?Baśni i legend kaliskich? Eligiusza Kor ? Walczaka. Na lekcjach języka polskiego, historii oraz godzinie wychowawczej uczniowie poznają dzieje Kalisza, czytają legendy oraz zdobywają wiedzę na temat licznych zabytków naszego miasta. Następnie wiedza ta wykorzystywana jest w konkursach ? literackim, historycznym czy  plastycznym oraz przy tworzeniu tzw. map pamięci.

          Zwieńczeniem projektu ?Gwieździstym  szlakiem kaliskich legend? jest rajd ulicami Kalisza. Tego dnia organizowany jest Dzień Szkoły, wolny od zajęć dydaktycznych. Uczniowie z opiekunami otrzymują mapę rajdu i wyruszają wyznaczonym szlakiem. Po drodze muszą wykazać się znajomością legend i wiedzą o zabytkach, rozwiązać przygotowane dla nich łamigłówki i zdobyć jak największą ilość punktów, która zdecyduje o zwycięstwie jednej z klas. Na trasie rajdu na uczestników czekają niespodzianki, w tym m.in. postaci z legend, które oprócz dodatkowych wiadomości, dostarczają uczniom mnóstwa wrażeń.

          Meta rajdu znajduje się na dziedzińcu szkoły, gdzie na uczestników czeka komisja, która podlicza punkty i ogłasza wyniki – oddzielne za udział w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Kaliszu, oddzielne za realizację projektu ?Gwieździstym szlakiem kaliskich legend?.

          W tym dniu nie ma przegranych! Dla wszystkich uczniów naszej szkoły oraz ich rodzin przygotowany jest festyn, podczas którego zapominamy o rywalizacji i wspólnie się bawimy!