ZFŚS- dokumenty

UWAGA ZMIANA ZAŚWIADCZENIA O DOCHODACH

Załącznik nr 1 – NOWE OŚWIADCZENIE za rok

Załącznik nr 4 świadczenia

Załącznik nr 1 dochód – STARY

******

Program wychowawczo-profilaktyczny 2020/2021

Pobierz: Program wychowawczo-profilaktyczny 2020-21

*****

STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12
W KALISZU
IM. KSIĘCIA BOLESŁAWA POBOŻNEGO

   POBIERZ: Statut-z-26.05.2022

**************************

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w sytuacji epidemii COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 12 w Kaliszu

Dokument do pobrania:

Procedury bezpieczeństwa w sytuacji epidemii COVID-19 

*************

Procedura podwyższania ocen przewidywanych w trakcie kształcenia na odległość

W pliku można znaleźć:

Warunki i tryb podwyższania oceny przewidywanej z zajęć edukacyjnych
Warunki i tryb podwyższania oceny przewidywanej zachowania
Terminarz wystawiania ocen i składania wniosków o ich podwyższenie

POBIERZ: Procedura podwyższania ocen

***************

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

1. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych Szkoła Podstawowa nr 12 z siedzibą
w Kaliszu ul. Długosza 14, tel.62 757 48 07 a-mail: sp12@um.kalisz.pl

Inspektor ochrony danych.

Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także egzekucji przysługujących praw, można kierować do powołanego przez Administratora Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu: iod.szkoła@wp.pl

Klauzule informacyjne – RODO

*************

KARTY NA WYCIECZKI

UWAGA ZMIANA DOKUMENTACJI

Proszę niczego nie zmieniać (dot. także czcionki)

ZARZĄDZENIE REG. WYCIECZEK

*************

Poniżej zamieszczamy oświadczenie Dyrektora Szkoły o stanie kontroli zarządczej za rok 2013:

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Zachęcamy do zapoznawania się z regulaminami obowiązującymi w naszej szkole.

REGULAMIN ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA BASENIE/AQUAPARKU

REGULAMIN WYJAZDÓW NA BASEN

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

 ***********

Regulamin oceny zachowania ucznia
Szkoły Podstawowej nr 12 w Kaliszu

regulamin-oceny-zachowania-sp-12-kalisz

***********

KONCEPCJA PRACY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12
IM. KSIĘCIA BOLESŁAWA POBOŻNEGO
W KALISZU
OPRACOWANA NA LATA 2016-2021

 koncepcja-pracy-szkoły-2016-2021

***********

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12

W KALISZU

IM. KSIĘCIA BOLESŁAWA POBOŻNEGO

Do pobrania: Statut stan na 11.09.2018

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 12
w Kaliszu

Do pobrani:

Program profilaktyki

*****************

Regulamin przyznawania

TARCZY „WZOROWEGO UCZNIA”

karta opisowa na Tarczę wzorowego ucznia. 2021(1)

Tarcza regulamin IX 2021-2022