Z kart kronik szkolnych:

Zapiski w kronice szkolnej informują, że Szkoła Podstawowa nr 12 w Kaliszu powstała w 1935 r., a swoją pierwszą siedzibę miała w budynku po starej fabryce przy ul. Piskorzewie. Następnie przeniesiona została do czynszowej kamienicy przy ul. Kościuszki 19.

„W roku szkolnym 1954/55 odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku szkolnego (przy ul. Długosza 14) dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 w Kaliszu. Była to jedna z pierwszych szkół, którą wybudowano w Kaliszu po II wojnie światowej.

Obowiązki kierownika szkoły Wydział Oświaty powierzył p. Janinie Zasadowej. Obchody rocznic i uroczystości państwowych, które przygotowywały poszczególne klasy, budowały wśród uczniów poczucie odpowiedzialności i silnej więzi ze szkołą i środowiskiem. Duży nacisk położono także na działalność organizacji harcerskiej, która w swoich szeregach skupiała dużą rzeszę młodzieży.

Ponieważ szkoła wypracowała już swój system wychowawczy i miała dość poważne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, Rada Pedagogiczna wystąpiła z wnioskiem o nadanie szkole imienia. Szkoła usytuowana jest w dzielnicy robotniczej, dlatego też na swojego patrona wybrała rewolucjonistę – Ludwika Waryńskiego.

13 czerwca 1961 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego nadało szkole imię Ludwika Waryńskiego.

Od tego momentu zaczęła się wielka praca wokół Patrona szkoły. Z tej też okazji młodzież z własnych składek i zbiórki metali kolorowych ufundowała tablicę pamiątkową poświęconą Patronowi. Przybliżając uczniom sylwetkę bohatera szkoły, nie można było ograniczyć się tylko do obchodu jego corocznego święta. Imprezy poprzedzające uroczystość Dnia Patrona miały różnorodny charakter, ale przyświecał im jeden cel, przede wszystkim rozwijanie w uczniach, w ramach pracy zespołowej i indywidualnej,  silnej więzi uczniowskiej z ideałami, które bliskie były Patronowi szkoły. Obchody Dnia Patrona z każdym nowym rokiem szkolnym stawały się coraz bogatsze i bardziej uroczyste.

Po przejściu na emeryturę kierownika szkoły – p. Janiny Zasadowej, w roku 1969 pracę tę dalej kontynuowała p. Urszula Góral, która sprawowała funkcję kierownika, a następnie dyrektora szkoły od 1969 r. do 1974 r. We wrześniu 1974 r. dyrektorem SP 12 został p. Piotr Hille, który wiernie kontynuował tradycje wypracowane przez szkołę.

W trakcie pracy wokół Patrona powstał hymn szkolny, którego treść ukazywała wzór osoby Ludwika Waryńskiego.Ukoronowaniem wszystkich działań był Dzień Patrona wyznaczony na 2 marca. Oprawą tego dnia był wystrój całej szkoły i uroczysty strój uczniowski. Poza tym harcerze pełnili warty honorowe przed tablicą pamiątkową. Przed uroczystą akademią odbywał się przemarsz klas przed tablicą, na końcu szedł poczet sztandarowy. W czasie uroczystej akademii, w jej pierwszej części – oficjalnej, odbywała się m.in. dekoracja uczniów wyróżniających się w nauce i pracy społecznej, wręczane były listy pochwalne I i II stopnia, zwycięzcy konkursów otrzymywali dyplomy i nagrody książkowe. Po części oficjalnej uczniowie przedstawiali montaż poetycko-muzyczny.”


W skrócie:

Rok 1935 ? szkoła mieściła  się w budynku po starej fabryce broni przy ulicy Piskorzewie.       

Lata 1945-54 ? przeniesienie placówki do czynszowej kamienicy przy ulicy Kościuszki 19

1 IX 1954uroczyste otwarcie nowego budynku szkolnego przy ulicy Długosza 14, w którym szkoła mieści się do dzisiaj.

1 IX 1999w naszej szkole otwarto oddział Gimnazjum Nr 5 w Kaliszu. Wyremontowano także wejścia do szkoły, a przed budynkiem zasadzono nowe krzewy.

W latach 1999 – 2000 w szkole pojawiły się nowe komputery.

 1 IX 2000Szkoła Podstawowa nr 12 i Gimnazjum nr 14 utworzyły samodzielny Zespół Szkół nr 14 w Kaliszu.

 Rok 2004zapoczątkowano likwidację Zespołu Szkół nr 14, przeznaczając budynek szkolny dla sześcioklasowej Szkoły Podstawowej nr 12.

 Rok 2007władze miasta zakończyły kompleksowy remont szkoły.

 Rok 2008 ? oddanie do użytku Międzyszkolnej Hali Sportowej.

1 IX 2011od tej chwili nasza szkoła nosi imię Księcia Bolesława Pobożnego.

12 X 2011 – uroczystość poświęcenia i przekazania szkole nowego sztandaru.

Fundatorami sztandaru są: ksiądz prałat Andrzej Gaweł oraz państwo Izabela i Andrzej Plichtowie.

**************************

Szkoła Podstawowa nr 12 w Kaliszu to bez wątpienia szkoła z tradycjami. Do tradycji ?12? wpisał się między innymi Szkolny Konkurs Wiedzy o Kaliszu, który organizowany jest u nas od kilkudziesięciu lat.

          Od 2007 roku realizowany jest także projekt ?Gwieździstym szlakiem kaliskich legend?, który ma na celu popularyzowanie walorów turystycznych Kalisza, krzewienie lokalnego patriotyzmu oraz propagowanie czytelnictwa ?Baśni i legend kaliskich? Eligiusza Kor ? Walczaka. Na lekcjach języka polskiego, historii oraz godzinie wychowawczej uczniowie poznają dzieje Kalisza, czytają legendy oraz zdobywają wiedzę na temat licznych zabytków naszego miasta. Następnie wiedza ta wykorzystywana jest w konkursach ? literackim, historycznym czy  plastycznym oraz przy tworzeniu tzw. map pamięci.

          Zwieńczeniem projektu ?Gwieździstym  szlakiem kaliskich legend? jest rajd ulicami Kalisza. Tego dnia organizowany jest Dzień Szkoły, wolny od zajęć dydaktycznych. Uczniowie z opiekunami otrzymują mapę rajdu i wyruszają wyznaczonym szlakiem. Po drodze muszą wykazać się znajomością legend i wiedzą o zabytkach, rozwiązać przygotowane dla nich łamigłówki i zdobyć jak największą ilość punktów, która zdecyduje o zwycięstwie jednej z klas. Na trasie rajdu na uczestników czekają niespodzianki, w tym m.in. postaci z legend, które oprócz dodatkowych wiadomości, dostarczają uczniom mnóstwa wrażeń.

          Meta rajdu znajduje się na dziedzińcu szkoły, gdzie na uczestników czeka komisja, która podlicza punkty i ogłasza wyniki – oddzielne za udział w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Kaliszu, oddzielne za realizację projektu ?Gwieździstym szlakiem kaliskich legend?.

          W tym dniu nie ma przegranych! Dla wszystkich uczniów naszej szkoły oraz ich rodzin przygotowany jest festyn, podczas którego zapominamy o rywalizacji i wspólnie się bawimy!