Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2017/2018

DYREKTOR SZKOŁY : mgr Małgorzata Gałczyńska

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY : mgr Jadwiga Haraś

 

NAUCZYCIEL PRZEDMIOTY WYCHOWAWSTWO KLASY

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Ewa Szymczak  

,,0″

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Aleksandra Golatowska edukacja wczesnoszkolna

1A

 
Renata Ossowska edukacja wczesnoszkolna

1B

 
Anna Dobosz-Sadomska edukacja wczesnoszkolna

2A

 
Joanna Przygodzka edukacja wczesnoszkolna

2B

 
Bogna Foluszna edukacja wczesnoszkolna

3A

 
Ewa Pisula edukacja wczesnoszkolna

3B

 
Ewelina Smug edukacja wczesnoszkolna

3C

 
Marta Hanys edukacja wczesnoszkolna

nauczanie  indywidualne

 

JĘZYKI OBCE

Agnieszka Sip język angielski

5a

4a,4b,5a,6a2, 6b1, 7a1, 7b
Łukasz Strzelczyk język angielski

5b

4c, 5b, 6a1,6b2,7a2,7b
Joanna Kowalska język angielski   klasy 1-3
Robert Kapitaniak język niemiecki   7a, 7b
Ewelina Poniedziałek język hiszpański   4a,b,c  7a,b

PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE

Beata Galant język polski,

wychowanie dożycia w rodzinie

6a

5b, 6a, 7b

4a,b,c

Urszula Kaczmarkiewicz język polski

7a

5a, 6b, 7a
Grażyna Krawczyńska język polski   4a,b,c
Katarzyna Lasek historia,

 

 

plastyka

4a

4a,b,c  5a,b  6a,b  7a,b

 

4a,b,c  5a,b

Krystyna Witasiak muzyka,

 

 

 

plastyka

  2a,b  3a,b,c

4a,b,c  5a,b  6a,b  7a,b

 

6a,b  7a,b

PRZEDMIOTY ŚCISŁE

Grażyna Dereń-Jamnicka matematyka

 

fizyka

4b

4b,  6a,  7a

 

7a,b

Jadwiga Haraś przyroda,

 

wychowanie do życia w rodzinie

  4a,b

 

6a,b  7a,b

Ewa Jasińska przyroda,

 

geografia

6b

4c  5a,b  6a,b

 

7a,7b

Ryszard Jendrzyn informatyka,                       zajęcia komputerowe   4a,b,c   5a,b   6a,b  7a,b
Ewa Kacprzak matematyka                           7b 4c  5b  6b  7b
Beata Ławińska technika   4a,b,c  5a,b  6a,b
Marcin Urbaniak matematyka   4a  5a
Iwona Walczak biologia   7a,b
Joanna Waliszewska chemia   7a,b

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Małgorzata Kamińska wychowanie fizyczne   4b   5b

6adz  6bdz  7abdz

Robert Tomaszewski wychowanie fizyczne

4c

4a,c  5a

6achł  6bchł 

7abchł

RELIGIA

Beata Karpińska, s. Stefania religia   Klasy 1-3

4a,b,c  5b

Marcin Urbaniak  religia   5a  6a,b  7a,b

BIBLIOTEKA

Agnieszka Giernalczyk
Dorota Kasprzycka

ŚWIETLICA

Agnieszka Giernalczyk
Anna Jarmuszczak
Katarzyna Pawlak
Marta Purzyc

PEDAGOG

Izabela Jaśkiewicz

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2014/2015

 

DYREKTOR SZKOŁY : mgr Małgorzata Gałczyńska

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY : mgr Jadwiga Haraś

imię i nazwisko

nauczany przedmiot/

funkcja

wychowawstwo

mgr Małgorzata Gałczyńska dyrektor, nauczyciel dyplomowany

mgr Jadwiga Haraś wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany

mgr Wanda Bartosik matematyka, nauczyciel dyplomowany

mgr Joanna Biernat język angielski, nauczyciel kontraktowy

mgr Bogna Foluszna edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel dyplomowany

3a

mgr Beata Galant język polski, biblioteka, nauczyciel dyplomowany

6b

mgr Aleksandra Golatowska edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel dyplomowany

1a

mgr Anna Jarmuszczak edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel dyplomowany

1d

mgr Ewa Jasińska przyroda, nauczyciel dyplomowany

mgr Izabela Jaśkiewicz pedagog, nauczyciel mianowany

 –

mgr inż. Ryszard Jendrzyn informatyka, nauczyciel mianowany

mgr inż. Ewa Kacprzak matematyka, świetlica, nauczyciel dyplomowany

4b

mgr Urszula Kaczmarkiewicz język polski, świetlica, nauczyciel dyplomowany

4a

mgr Małgorzata Kamińska wychowanie fizyczne, nauczyciel dyplomowany

ks. mgr Mariusz Kamiński religia

mgr Beata Karpińska (siostra Stefania religia, nauczyciel mianowany

mgr Dorota Kasprzycka biblioteka, nauczyciel mianowany

mgr Zofia Kobylińska edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel dyplomowany

1c

mgr Grażyna Krawczyńska język polski, świetlica, nauczyciel mianowany

mgr Alicja Kubiak świetlica, nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Kubiak edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel dyplomowany

2b

mgr Jolanta Majewska historia, zajęcia techniczne, nauczyciel dyplomowany

mgr Regina Małecka przyroda, nauczyciel dyplomowany

6a

mgr Ewa Osiewała świetlica, nauczyciel mianowany

 –

mgr Renata Ossowska edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel dyplomowany

1b

mgr Elżbieta Pasik edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel mianowany

3c

mgr Katarzyna Pawlak wychowanie przedszkolne, nauczyciel mianowany

0

mgr Ewa Pisula edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel dyplomowany

3b

mgr Joanna Przygodzka edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel mianowany

2a

mgr Agnieszka Sip język angielski, nauczyciel mianowany

5a

mgr Łukasz Strzelczyk język angielski, nauczyciel mianowany

5b

lic. Ewa Szymczak wychowanie przedszkolne, nauczyciel mianowany

0

mgr Robert Tomaszewski wychowanie fizyczne, nauczyciel dyplomowany

mgr Krystyna Witasiak muzyka, plastyka, nauczyciel mianowany

 

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2013/2014

DYREKTOR SZKOŁY : mgr Małgorzata Gałczyńska

WICEDYREKTOR SZKOŁY : mgr Jadwiga Haraś

 

Imię i nazwisko Nauczany przedmiot\
funkcja
Wychowawstwo
Wanda Bartosik

matematyka

6b

Joanna Biernat

j. angielski

Bogna Foluszna

edukacja wczesnoszkolna

2a

Beata Galant

j. polski, biblioteka

5b

Małgorzata Gałczyńska

dyrektor szkoły

Wojciech Gałczyński

wychowawca świetlicy

Aleksandra Golatowska

edukacja wczesnoszkolna

3b

Jadwiga Haraś

wicedyrektor szkoły

Ewa Jasińska

przyroda

Izabela Jaśkiewicz

pedagog

Ryszard Jendrzyn

informatyka

Elżbieta Jóźwiak

matematyka

Urszula Kaczmarkiewicz

j. polski

6a

Małgorzata Kamińska

wychowanie fizyczne

ks. Mariusz Kamiński

religia

Dorota Kasprzycka

biblioteka

Zofia Kobylińska

edukacja wczesnoszkolna

3a

Grażyna Krawczyńska

j. polski ,
wychowawca świetlicy

Katarzyna Kubiak

edukacja wczesnoszkolna

1b

Regina Małecka

przyroda

5a

Małgorzata  Nowicka

historia,
zajęcia techniczne, informatyka wychowawca świetlicy

Ewa Osiewała

wychowawca świetlicy

Elżbieta Pasik

edukacja wczesnoszkolna

2c

Katarzyna Pawlak

oddział przedszkolny

0 – 1

Ewa Pisula

edukacja wczesnoszkolna

2b

Joanna Przygodzka

edukacja wczesnoszkolna

1a

s. Stefania

religia

Agnieszka Sip

j. angielski

4a

Łukasz Strzelczyk

j. angielski

4b

Ewa Szymczak

oddział przedszkolny

0 – 2

Robert Tomaszewski

wychowanie fizyczne

Krystyna Witasiak

muzyka, plastyka, rytmika

Anna Zdziubany

wychowawca świetlicy