My uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 w każdej sytuacji potrafimy zachować się w sposób kulturalny i koleżeński:

– stosujemy zwroty grzecznościowe: proszę, przepraszam, dziękuję;
– kulturalnie wyrażamy swoje poglądy;
– nie używamy wulgaryzmów;
– pomagamy sobie nawzajem;
– szanujemy swoich kolegów, wszystkich pracowników szkoły, rodziców i innych dorosłych;
– szanujemy swoją i cudzą własność;
– dbamy o sprzęt i pomoce szkolne;
– dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych;
– ubieramy się schludnie i skromnie, w szkole zawsze nosimy mundurek;
– pamiętamy o zmianie obuwia;
– dbamy o fryzury (nie farbujemy włosów, nie posiadamy dredów, irokezów itp.);
– w szkole mamy dzienniczek ucznia;
– aktywnie uczestniczymy w życiu szkoły;
– dbamy o zdrowie i higienę, uprawiamy sporty;
– stosujemy się do zaleceń dyrektora i nauczycieli;
– przychodzimy punktualnie na zajęcia;
– ustawiamy się przed klasą oczekując nauczyciela;

podczas zajęć lekcyjnych:

– słuchamy poleceń nauczyciela;
– zgłaszamy chęć odpowiedzi podniesioną ręką;
– wstajemy, gdy nauczyciel się do nas zwraca;
– odpowiadamy, gdy jesteśmy pytani;
– uważnie słuchamy osoby mówiącej, nie przerywamy;
– nie krytykujemy, nie wyśmiewamy się z innych;
– pracujemy w ciszy i skupieniu;
-nie używamy telefonów komórkowych (w ważnych przypadkach korzystamy z niego za zgodą nauczyciela);
– nie jemy, nie pijemy, nie żujemy gumy;
– dbamy o bezpieczeństwo podczas zajęć;
– nie malujemy po ścianach i ławkach;
– nie śmiecimy, mamy odwagę podnieść papierek;
– nie niszczę pomocy naukowych i mienia szkoły;
– gdy zadzwoni dzwonek, czekamy na pozwolenie nauczyciela na opuszczenie sali;

podczas przerw:

– pamiętamy, że kultura osobista jest naszą wizytówką;
– kłaniamy się wszystkim pracownikom szkoły;
– zawsze pierwsi mówimy ?dzień dobry?;
– uśmiechamy się, gdy mijamy kogoś, kogo już pozdrowiliśmy;
– wyjmujemy ręce z kieszeni, gdy się kłaniamy lub z kimś rozmawiamy;
– spacerujemy po korytarzach, nie biegamy;
– ostrożnie schodzimy ze schodów;
– zachowujemy się cicho (nie krzyczymy, nie piszczymy);
– nie trzaskamy drzwiami;
– kulturalnie czekamy w kolejce do sklepiku szkolnego;
– w razie nieporozumień korzystamy z pomocy nauczyciela ? nie wymierzamy samodzielnie kary;
– kulturalnie rozwiązujemy konflikty;
– nie przezywamy, nie popychamy, nie bijemy się;

podczas uroczystości szkolnych:

– zachowujemy ciszę;
– uważnie słuchamy;
– nie rozmawiamy i nie kręcimy się;
– kulturalnie wyrażamy swoje emocje;
– dbamy o miłą atmosferę;

poza szkołą:

– dbamy o dobre imię szkoły;
– pamiętamy o kulturalnym zachowaniu się;
– mówimy ?dzień dobry ? osobom, które znamy;
– ustępujemy miejsca osobom starszym;
– nie zaśmiecamy i nie niszczymy otoczenia;
– staramy się pracować nad własnym charakterem.

Zawsze i wszędzie postępujemy
zgodnie z kodeksem grzecznościowym!