RAPORT ROCZNY Z WYNIKÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/PLACÓWKI
w roku szkolnym 2020/21

Raport z autoewaluacji 2016/2017

RAPORT KOŃCOWY Z AUTOEWALUACJI Załącznik VI

Ewaluacje 2016/17

Cel autoewaluacji

Ewaluacja arkusze zbiorcze

RAPORT KOŃCOWY Z AUTOEWALUACJI Załącznik VI

 **************

Plan działań Szkoły Promującej Zdrowie w roku szkolnym 2016/2017

plan-działań-w-zakresie-szkoły-promującej-zdrowie

**************

RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI
SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 ZA OKRES OD WRZEŚNIA 2015 r. DO 31 SIERPNIA 2016 r.

raport-Szkoła Promująca Zdrowie-2015-2016

**************

Plan działań Szkoły Promującej Zdrowie w roku szkolnym 2015/2016

plan-działań-szkoły-promującej-zdrowie-2015-2016

**************

Program Szkoły Promującej Zdrowie „Bądź Zdrowy” opracowany na lata 2015-2018

program-szkoły-promującej-zdrowie-na-lata-2015-2018

**************

Plan działań Szkoły Promującej Zdrowie w roku szkolnym 2014/2015

plan działań Szkoły Promującej Zdrowie 2014-2015

**************

RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI
SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

RAPORT ZA OKRES OD WRZEŚNIA 2014r.
DO 31 SIERPNIA 2015r.

Szkoła Promująca Zdrowie – raport