Archive for Marzec, 2019

PostHeaderIcon zaproszenie

Nowy plac zabaw i siłownia zewnętrzna
na „Drzwi otwarte” szkoły

PostHeaderIcon doradztwo zawodowe

Finansiaki

W poniedziałek 18 marca w klasie 3a i 3b odbyło się spotkanie z przedstawicielkami banku Santander S.A.,
panią Natalią Kucharską i Małgorzatą Kaźmierczak,
które dotyczyło oszczędności finansowych dzieci
w zaprezentowanym programie „Finansiaki”.
Uczniowie dowiedzieli się, jak ważne w życiu jest umiejętne gospodarowanie pieniędzmi oraz oszczędzanie.

Bardzo serdecznie dziękujemy za ciekawe zajęcia.Przygotowała – p. Anna Dobosz-Sadomska

PostHeaderIcon informacja

Rozdanie Stypendium
św. Jana Pawła II

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,

pragniemy poinformować, że uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom nastąpi 2 kwietnia 2019 r. (wtorek) w Sali Recepcyjnej w Ratuszu.
Uczniowie kl. IV-VI odbiorą stypendium o godz. 9.00, a uczniowie kl. VII-VIII o godz. 10.30.
Stypendystom gratulujemy, a na uroczystość zapraszamy także Rodziców.

PostHeaderIcon relacja

Laureatki konkursu językowego

13 marca 2018 roku reprezentacja naszej szkoły w składzie: Olga Rosiewicz klasa 1a, Weronika Perońska klasa 2a i Magdalena Józefiak klasa 3b wzięła udział w XXII Kaliskim Turnieju Językowym Rebusik, organizowany pod hasłem „Savoir –vivre nigdy nie wychodzi z mody”. W konkursie wzięło udział 10 drużyn z kaliskich szkół. Wszystkie zadania dostosowano do wieku uczestników i realizowano je indywidualnie lub zespołowo. Miały one formę łamigłówek, rebusów i diagramów wymagających od uczniów znajomości zasad dobrego wychowania. Sprawdzały także spostrzegawczość oraz umiejętność logicznego myślenia. Po 90 minutach zmagań ogłoszono wyniki konkursu. Uczennice naszej szkoły wykazały się dużą wiedzą. Każda z dziewcząt w swojej kategorii wiekowej otrzymała nagrodę. I tak:

Olga Rosiewicz uczennica klasy 1a
zajęła III miejsce w kategorii klas 1
Weronika Perońska uczennica klasy 2a
zajęła II miejsce w kategorii klas 2
Magdalena Józefiak uczennica klasy 3b

zajęła II miejsce w kategorii klas 3.

Dziewczętom serdecznie gratulujemy!

przygotowała – p. Bogna Foluszna

PostHeaderIcon informacja

Rekolekcje

Rekolekcje dla uczniów naszej szkoły będą się odbywały w kościele pw. św. Mikołaja w Kaliszu w dniach 25, 26 i 27 marca 2019 r.  według następującego harmonogramu:

– klasy 7 i 8 – godz. 8.30
– klasy 4, 5, 6 – godz. 10.00
– klasy 0 – 3 – godz. 11.30

Czas rekolekcji nie jest czasem wolnym. Uczniowie spotykają się w kościele, by duchowo przygotować się do świąt Wielkiej Nocny.

PostHeaderIcon informacja

Rekrutacja

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

*  składanie deklaracji pozostania w oddziale przedszkolnym 1-8 marca br.
*  złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 18 – 29 marca br.
* podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 17 kwietnia br.
* potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 24- 26 kwietnia br.
* podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 30 kwietnia br.

ZASADY PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Zasady przyjęć do klasy I w Szkole Podstawowej Nr 12 w Kaliszu, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kalisz, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:
* Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zmianami);
* Zarządzenia Nr 29/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych oraz oddziałów sportowych i dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020;
* Uchwały Nr XXXVI/459/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz.

PROCES REKRUTACJI  W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

od 18 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. składanie wniosków o przyjęcie kandydata  do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 12 w Kaliszu

Informacje ogólne

Rekrutacja do klas I obejmuje dzieci, które w roku 2019 ukończą:

7 lat (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym,

   – 6 lat (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 Kryteria rekrutacji (dotyczy dzieci spoza obwodu)

L.p. Kryterium Wartość kryterium w punktach
1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej Nr 12 w Kaliszu. 10
2. Kandydat ukończył oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej lub przedszkole w zespole szkolno-przedszkolnym i ubiega się o przyjęcie do tej szkoły podstawowej lub szkoły podstawowej z tego zespołu.  9
3. Kandydat jest dzieckiem pracownika szkoły.  5
4. Kandydat uczęszczał do przedszkola mającego siedzibę na terenie obwodu szkoły podstawowej. 4
5. Kandydat zamieszkały na terenie osiedla, na którym znajduje się szkoła podstawowa.  3

PostHeaderIcon informacja

Konsultacje z Rodzicami

Szanowni Rodzice,
zapraszamy na spotkanie
z nauczycielami uczniów klas 4-8, 
którzy będą dyżurowali w naszej szkole 12.03.2019r. w godz. 16.00-17.00.
W czasie trwania dyżuru nauczyciele będą do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania
oraz przekażą informacje dotyczące ocen i zachowania Państwa dzieci.
Serdecznie zapraszamy.

PostHeaderIcon relacja

Dni kariery

W dniu 26 lutego 2019 r. chętni uczniowie klas ósmych wzięli udział w XI DNIU KARIERY w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu.
Impreza była zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Kaliszu oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.
Podczas spotkania uczniowie zapoznali się z ofertą edukacyjną kaliskich szkół ponadpodstawowych realizujących kształcenie zawodowe (technika i szkoły branżowe I stopnia). Mieli okazję  zwiedzić szkołę organizującą imprezę oraz porozmawiać z przedstawicielami uczniów i nauczycieli różnych szkół ponadpodstawowych.

Przygotowała – p. Izabela Jaśkiewicz

PostHeaderIcon informacja

Prace remontowe na dziedzińcu szkoły

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, na dziedzińcu szkoły rozpoczęły się prace związane z budową siłowni zewnętrznej, dlatego przez najbliższe 2 tygodnie wejście do szkoły od strony hali sportowej będzie zamknięte. Prosimy korzystać z wejścia głównego (od strony rzeki).
Za utrudnienia przepraszamy.

PostHeaderIcon relacja

Zabawa karnawałowa

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w zabawach kończących okres karnawału. Dzieci z kl. I-III
i oddziału przedszkolnego bawiły się na balu przebierańców,
a młodzież z klas starszych
na dyskotece.
Wszystkim dopisywał taneczny nastrój.

Dziennik elektroniczny
Rodo
Accessibility