Szukaj
Archiwum

You are currently browsing the archives for the Bez kategorii category.

Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

PostHeaderIcon relacja

Zabawa i nauka o związkach

W minionym tygodniu uczniowie naszej szkoły w czasie ćwiczeń budowali modele związków chemicznych. Praktyka pozwoliła uczniom utrwalić poznane wzory kwasów nieorganicznych.

Przygotowała – p. Małgorzata Bączkiewicz

PostHeaderIcon relacja

III Dni Księstwa Kaliskiego

W dniach 17-18 września 2022 w Kaliszu obchodzone były
III Dni Księstwa Kaliskiego. W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, w obchody tego święta aktywnie włączyła się Społeczność Szkoły Podstawowej nr 12 w Kaliszu.
Nasi uczniowie, nauczyciele oraz rodzice uczestniczyli w uroczystym przemarszu orszaku książęcego, który przeszedł ul. Zamkową w kierunku placu Kilińskiego, a stamtąd udał się pod Basztę Dorotkę. W parku na uczestników przemarszu czekało wiele atrakcji. Zgromadzeni kaliszanie, a także przyjezdni goście mogli obejrzeć pokaz walk rycerskich oraz wysłuchać fragmentu zapisu Statutu kaliskiego.
Kolejną częścią obchodów były występy artystyczne. Na scenie mogliśmy podziwiać naszych uczniów, którzy zaprezentowali krótką inscenizację na motywach legendy „Srebrny denar Trajana”. Nie zabrakło także naszych zdolnych wokalistów ze szkolnego chóru Duodecimus i tancerek, które wystąpiły w tańcu średniowiecznym.

Wśród wystawionych na jarmarku kramów, dużym zainteresowanie cieszył się namiot, w którym wystawione były prace naszych uczniów – albumy o Kaliszu, mapy mentalne do legend kaliskich oraz tomiki z wierszami i innymi wytworami pracy uczniów. Było nam bardzo miło, że obok prac naszych uczniów, w jednym namiocie, swoje prace postanowił wystawić pan Jakub Multan. Pan Jakub w czerwcu tego roku podarował naszej szkole obraz księcia Bolesława Pobożnego, a teraz obok naszego patrona stanęli (na sztalugach) inni władcy związani z Kaliszem.
Obchody III Dni Księstwa Kaliskiego zakończyła uroczysta msza św. w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i męczennika (franciszkanie). Byliśmy świadkami przekazania na ręce gwardiana zakonu – o. Waldemara Ułanowicza, obrazu przedstawiającego bł. Jolentę (autorstwa p. Jakuba Multana).

Dziękujemy wszystkim obecnym za udział w tym ważnym dla naszej szkoły, Szkoły Podstawowej nr 12 im. księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu, wydarzeniu. Do zobaczenia za rok!

Relacja i zdjęcia
Agnieszka Giernalczyk

PostHeaderIcon relacja

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst

Wszystkie śmieci nasze są,
czyli Sprzątanie Świata 2022

16 września uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do akcji Sprzątania Świata. Oficjalne hasło 29 edycji brzmi: Wszystkie śmieci są nasze!” Celem „Sprzątania świata” jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska – poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne. Coroczna akcja jest świetną okazją, aby uświadomić uczniom jak wiele dobrego człowiek może zrobić dla środowiska poprzez właściwe zachowanie.

PostHeaderIcon informacja

III Dni Księstwa Kaliskiego

III Dni Księstwa Kaliskiego – Ogólnopolski Festiwal Plenerowy Widowisk Historycznych odbędzie się 17 i 18 września br. Jest to największy tego rodzaju festiwal związany z kulturą średniowiecza w naszym regionie. 
Jak co roku, na wydarzenie przybędzie sam książę Bolesław Pobożny oraz księżna Jolenta, którzy staną na czele uroczystego pochodu rycerskiego, który wyruszy z ulicy Zamkowej w Kaliszu punktualnie o godzinie 15:00 w kierunku Baszty Dorotki.
W pochodzie wezmą udział uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 12 w Kaliszu. Zapraszamy do wzięcia udziału także rodziców naszych uczniów.
Po pochodzie rozpocznie się duży Jarmark Średniowieczny, na którym czekać będzie wiele atrakcji, m.in: pokaz ogniowy, tańce i śpiewy średniowieczne, walki rycerskie, warsztaty średniowieczne, atrakcje dla dzieci.

Atrakcje podczas Jarmarku:

-Symboliczny akt lokacji miasta Kalisza oraz symboliczny akt nadania społeczności żydowskiego Statutu Kaliskiego

-Występ artystyczny dzieci z Szkoły podstawowej nr 12 im. Bolesława Pobożnego

-Występ chóru Duodecimus ze Szkoły podstawowej nr 12 im. Bolesława Pobożnego

-Zespół muzyki dawnej Brevis

-Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej – pokazy walk rycerskich

-Zespół Belriguardo – pokaz tańca średniowiecznego oraz żonglerka flagami

-Zespół muzyki dawnej Żniwa

-Grupa NAM TARA pokazy ogniowe

-Warsztaty ze średniowiecznym Skrybą Tomaszem z Kancelarii Komesa Mikołaja Bronisza

-Wystawa obrazów Jakuba Multana „Władcy Polski związani z Kaliszem”

-Wspólny taniec „Belgijka”

-Kramy, stoiska średniowieczne


Drugiego dnia, 18 września o godz.16:00, odbędzie się uroczysta msza święta z modlitwą do relikwii błogosławionej Jolenty. 

Zapraszamy do włączenia się w obchody Dni Księstwa Kaliskiego, jest to święto patrona naszej szkoły – księcia Bolesława Pobożnego i jego małżonki Jolenty.

PostHeaderIcon relacja

Narodowe Czytanie
„Ballad i romansów” A. Mickiewicza

W dniu 9 września 2023 uczniowie naszej szkoły dołączyli do ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. W tym roku poznawaliśmy „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Nauczycielki języka polskiego, p. Beata Galant, Agnieszka Giernalczyk i Magdalena Kaczkowska, wykonały prezentację
o akcji, naszym wieszczu narodowym oraz balladach. Chętni uczniowie przygotowali interpretację wybranych tekstów.
Dla klas 1-6 był to „Powrót taty”, a dla uczniów klas 7-8 „Świtezianka”.
Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali wierszy, a później odpowiadali na pytania związane z ich treścią. Na koniec pani Dyrektor podziękowała uczniom i nauczycielom za zaangażo-wanie w to przedsięwzięcie.

PostHeaderIcon głosowanie

LICZY SIĘ KAŻDY GŁOS!

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
przypominamy, że do 9 września trwa internetowe głosowanie w sprawach ważnych dla mieszkańców Kalisza. Na stronie https://bo.kalisz.pl/budzet-obywatelski-2023 opublikowane zostały projekty, na które każdy mieszkaniec Kalisza może zagłosować, wybierając do trzech projektów o charakterze ogólnomiejskim i maksymalnie trzy projekty o charakterze lokalnym. W tegorocznej edycji można wybierać spośród 100 zadań, w tym 23 ogólnomiejskich, 9 zielonych i 68 lokalnych.

Zachęcamy do głosowania na „ZIELENIEC – teren reprezentacyjno-wypoczynkowy przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 12, ul. J. Długosza 14”.

PostHeaderIcon informacja

Szkolne stypendium socjalne
na rok szkolny 2022/2023

Stypendia socjalne – ważna informacja

O  szkolne stypendium socjalne mogą ubiegać się uczniowie, którzy zamieszkują na terenie miasta Kalisza.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi 600 zł na osobę w rodzinie.

Dokładne informacje dotyczące obliczania dochodu oraz wydatków kwalifikowanych przy rozliczaniu szkolnego stypendium socjalnego zawarte są w załączniku  – katalog i pouczenie 2022-23.

Wniosek o szkolne stypendium socjalne jest umieszczony w załączniku poniżej (NOWY! 2022 Wniosek o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego/zasiłku szkolnego).  Wnioski są również dostępne u pedagoga szkolnego i w sekretariacie szkoły.

Wnioski można składać u pedagoga szkolnego do 15.09.2022 r. (dotyczy to również uczniów ukraińskich przebywających na terenie Kalisza).

Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów potwierdzających dochód lub ich kserokopie (zgodnie z wykazem w tabeli umieszczonej we wniosku).

Kolumna „Występowanie dochodu w rodzinie” powinna być cała uzupełniona słowem tak lub nie, by nie było pustych miejsc, gdyż utrudnia to weryfikację wniosku. Jeżeli nie jest znana dokładna wysokość dochodu w momencie składania wniosku, wnioskodawca powinien zaznaczyć, że dokument potwierdzający dochód przekaże w terminie późniejszym do WE.

Dokumenty potwierdzające wydatki (faktury, rachunki) należy składać do szkoły:
– w  I okresie roku szkolnego – do 31 października
– w II okresie roku szkolnego – do 30 kwietnia (brakujące faktury wystawione po 30 kwietnia należy przedłożyć w Wydziale Edukacji)

Załączniki do pobrania:

PostHeaderIcon informacja

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Nowy rok szkolny uroczyście rozpoczęliśmy 1 września 2022r.
Najpierw, podczas mszy św., błogosławieństwa wszystkim uczniom oraz nauczycielom udzielił ks. Włodzimierz Guzik.
Ciąg dalszy inauguracji odbywał się na dziedzińcu szkolnym, gdzie uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli i cały personel szkolny powitała pani dyrektor Małgorzata Gałczyńska.
Dzieci z kl. I poznały swoje nowe wychowawczynie, podobnie jak uczniowie kl. IV, a pani dyrektor krótko określiła priorytety na bieżący rok szkolny.

Wszystkim uczniom życzymy radosnego, pełnego sukcesów roku szkolnego!

AG

PostHeaderIcon WAŻNE

Rekrutacja uzupełniająca do kl. 1

Szanowni Rodzice,

przypominamy, że od 5 lipca rusza rekrutacja uzupełniająca do szkół podstawowych. Rekrutacja będzie prowadzona przez stronę https://uzupelniajaca-sp-kalisz.nabory.pl/

Przypominamy również, że 4 lipca o godzinie 10:00 mija czas potwierdzania woli przyjęcia Państwa dziecka w rekrutacji podstawowej. Na podstawie tych potwierdzeń jest generowana lista przyjętych do szkoły.

PostHeaderIcon zaproszenie

Wystawa prac Anastasii Hlushko

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

świadectwa zostały rozdane, zaczął się zatem wyczekiwany czas wakacji, czas zasłużonego odpoczynku. Wszystkich, którzy jeszcze nie zdążyli wyjechać z Kalisza, zapraszamy na wystawę prac naszej uczennicy Anastasii Hlushko. Dziewczynka przyjechała do naszego miasta z Ukrainy kilka miesięcy temu, a już zdążyła zachwycić nas swoim talentem.
Zdolności plastyczne Anastasii dostrzegł i docenił pan Jakub Multan, malarz-hobbysta obecny w Szkole Podstawowej nr 12 w Kaliszu na uroczystym podsumowaniu projektu „Gwieździstym szlakiem kaliskich legend”. Artysta otrzymał wtedy portret wykonany właśnie przez Anastasiię i obiecał zorganizować dla niej wystawę. Tak się też stało i już od poniedziałku (27.06.) prace naszej uczennicy będzie można oglądać w Galerii Tęcza przy ul. 3 Maja 1.
Panu Jakubowi Multanowi serdecznie dziękujemy, a wszystkich zainteresowanych gorąco zapraszamy na ten niezwykły wernisaż!

Zerknijcie także tutaj:

http://www.facebook.com/sp12.kalisz
https://www.facebook.com/LatarnikKaliski/photos/pcb.5561510617246118/5561510290579484/

AG

Dziennik – logowanie
Rodo
Deklaracja dostępności
Ekologia
Accessibility