Zmiana patrona  w naszej szkole

 MIŁOŚĆ*MĄDROŚĆ*MĘSTWO

– naszym drogowskazem

     Książę Bolesław Pobożny – wzór rycerza i władcy, który stawiał dobro państwa ponad partykularne interesy i nadał naszemu miastu przywilej lokacyjny, został patronem naszej szkoły. Uroczystości związane z tym szkolnym świętem odbyły się 12 października 2011 r.

     Najpierw cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 12 w Kaliszu oraz zaproszeni goście uczestniczyli w Mszy św. celebrowanej przez biskupa kaliskiego ? Stanisława Napierałę. Podczas Eucharystii poświęcony został nowy sztandar szkoły, który ufundowali: ksiądz prałat Andrzej Gaweł oraz państwo Izabela i Andrzej Plichtowie.

     Sztandar Szkoły Podstawowej nr 12 w Kaliszu ma kształt kwadratu i ma wymiary 95×95 cm i obszyty jest złotymi frędzlami. Drzewiec sztandaru mierzy 2 m 20 cm, a na jego zakończeniu znajduje się okucie ze złotym orłem.

     Tło rewersu jest granatowe, a na nim po przekątnej widnieją barwy narodowe ? biel i czerwień, symbolizujące więź i poszanowanie tradycji patriotycznych przez wychowanków naszej szkoły. W środkowej części znajduje się herb naszego miasta, który podkreśla przywiązanie i poszanowanie Ziemi Kaliskiej. Nad herbem wyhaftowano złotą nicią słowa ?MIŁOŚĆ * MĄDROŚĆ * MĘSTWO? ? symbole najwyższych wartości wpajanych uczniom naszej szkoły:

– Miłość w swej istocie jest pojęciem o szerokim znaczeniu – to przywiązanie i szacunek wobec ojczyzny, rodziny, szkoły.

– Mądrość  kształtuje charaktery naszych wychowanków w duchu poszanowania wiedzy zarówno w sferze duchowej jak i intelektualnej.

– Cnota męstwa czyni człowieka zdolnym do stawienia czoła próbom i podejmowania wszelkiego ryzyka w imię wyższych wartości.

Pod herbem znajduje się rok nadania imienia szkole ? 2011.

     Awers ma kolor bordo, który jest synonimem zamożności, mądrości i władzy. Widnieje tu wpisany w okrąg wizerunek patrona naszej szkoły ? księcia Bolesława Pobożnego. Pierwowzorem portretu stał się fragment fresku znajdującego się w prezbiterium Katedry św. Mikołaja w Kaliszu, wykonanego przez malarzy pracowni warszawskiej w roku 1905. Władca gnieźnieńsko?kaliski uwieczniony jest na nim w szatach królewskich z rękoma opartymi na Szczerbcu, mieczu koronacyjnym władców Polski. Wokół wizerunku księcia wyhaftowana została złotą nicią pełna nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu.

     Charakter awersu sztandaru podkreśla zasługi księcia Bolesława Pobożnego dla Kalisza, przede wszystkim nadania aktu lokacji naszemu miastu w 1257 roku i ufundowania Katedry św. Mikołaja w latach 1253-1257, natomiast rewers symbolizuje charakter i tradycje patriotyczne naszej szkolnej społeczności.

     W tym ważnym dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców dniu nie zabrakło zacnych gości, wśród których znaleźli się: Prezydent Miasta Kalisza – Janusz Pęcherz, przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza – Grzegorz Sapiński, wiceprezydent miasta Dariusz Grodziński, naczelnik Wydziału Edukacji – Mariusz Witczak. Ważność tej chwili, swoją obecnością  zaznaczyli także kaliscy radni, dyrektorzy kaliskich szkół, absolwenci oraz byli nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 12 w Kaliszu.

          Uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście, z pocztem sztandarowym na czele, po zakończeniu Mszy św. w Katedrze, przemaszerowali ulicami miasta do gmachu hali, gdzie miała miejsce oficjalna część uroczystości. Pochodowi towarzyszyła orkiestra dęta.

 – Długo szukaliśmy postaci, która posiadałaby cechy uniwersalne, a więc bliskie również obecnemu pokoleniu. Uczestniczyli w tym wszyscy uczniowie, rodzice oraz Rada Pedagogiczna ? mówiła podczas uroczystości pani dyrektor, Małgorzata Gałczyńska. – We wrześniu 2009 r. Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę w sprawie projektu pod nazwą ?Nadanie Imienia Szkole Podstawowej nr 12 w Kaliszu?. Powstał zespół koordynujący przedsięwzięcie. Opracowano regulamin i ustalono procedury wyboru patrona. Poinformowano również Rodziców o przystąpieniu do projektu i przyjmowano propozycje kandydatów. Podczas lekcji wychowawczych uczniowie zastanawiali się, kto może być autorytetem w dzisiejszych czasach? Kto mógłby być nowym patronem szkoły? Głosowali także nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły. Zbieraliśmy opinie społeczności lokalnej. W styczniu 2010 r. ogłoszono wyniki. Wybrany został książę gnieźnieńsko-kaliski Bolesław Pobożny. Bolesław Pobożny jest wzorem rycerza. Bronił swych ziem, wykazując się walecznością i męstwem, dlatego też jego osoba wymaga szczególnego uhonorowania. Oby młodzi ludzie – uczniowie naszej szkoły i jej absolwenci kształtowali swoje charaktery wzorując się na postaci tak szlachetnej, jaką był książę Bolesław Pobożny, a hasła wypisane na sztandarze: MIŁOŚĆ – MĄDROŚĆ ? MĘSTWO niech staną się dla nich drogowskazami.

     Podczas uroczystości nadania imienia odbyło się ślubowanie przedstawicieli społeczności szkolnej na nowy sztandar oraz pasowanie dzieci klas pierwszych na uczniów naszej szkoły. Po tej ceremonii kilka słów skierował do nas prezydent Janusz Pęcherz, który powiedział m. in.: Czyż nie jest wart pamięci taki władca? Czy nie powinniśmy zachować go w naszych sercach? Szkoła, która będzie nosiła imię Bolesława Pobożnego będzie w jakimś sensie wyróżniona, bo i obowiązki na niej spoczywające będą wyjątkowe. Chciałbym, aby nadanie imienia wielkiego księcia z rodu Piastów i wręczenie szkole sztandaru miało wpływ na uczniów szkoły, aby czerpali w ciągu sześciu lat pobytu w jej murach najlepsze wzorce i wartości, aby pamiętali o swoim księciu-patronie, aby czerpali z jego wzoru Polaka-patrioty, aby patrzeli na swój kraju jego oczyma. Myślę także, że poprzez księcia Bolesława lepiej poznacie przeszłość Polski, jej wspaniałe dzieje, potęgę, że nauczycie się być dumni z tego, że jesteście Polakami.

     Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście mieli przyjemność obejrzeć piękne przedstawienie ?Na dworze księcia Bolesława? ilustrujące zasługi władcy dla naszego miasta. Również sztandar szkoły oraz przyjęcie imienia Księcia Bolesława Pobożnego jest hołdem złożonym wielkiemu władcy oraz wyrazem miłości uczniów, rodziców i grona pedagogicznego do naszego miasta ? Kalisza.