Szukaj
Archiwum

You are currently browsing the Szkoła Podstawowa nr 12 w Kaliszu blog archives for czerwiec, 2020.

Archive for czerwiec, 2020

PostHeaderIcon podziękowania

Szanowni Rodzice, dziękujemy!

PostHeaderIcon informacja

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
26 czerwca powinniśmy spotkać się na uroczystym rozdaniu świadectw i podsumowaniu roku szkolnego 2019/2020. Jednak ze względu na obecną sytuację epidemiczną, biorąc pod uwagę liczebność naszej szkoły, rozdanie świadectw uczniom odbędzie się w ustalonych godzinach na dziedzińcu lub w holu szkoły z zachowaniem środków bezpieczeństwa.
Pragnąc zapewnić wszystkim obecnym bezpieczeństwo i odległości zgodne z wymaganiami Ministerstwa Zdrowia, prosimy, aby rodzice nie wchodzili na teren szkoły. Uczniowie odbierający świadectwa muszą mieć założone maseczki ochronne i posiadać własny długopis w celu podpisania potwierdzenia odbioru dokumentu.

MSZA ŚW. W PARAFII ŚW. MATKI TERESY NA OGRODACH – GODZ. 8.00
KLASY 3 – GODZ. 9.00
KLASY 2 – GODZ. 9.45
KLASY 1 i ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY – GODZ. 10.30
KLASY 4 – GODZ. 11.15
KLASY 5 – GODZ. 12.00
KLASY 6 – GODZ. 12.45
KLASY 7 – GODZ. 13.30

UWAGA!!!
Prosimy nie gromadzić się na terenie szkoły
i dostosować się do wytycznych w związku
z organizacją wydawania świadectw szkolnych.

PostHeaderIcon informacja

Tarcza Wzorowego Ucznia – zmiany

Szanowni Rodzice, Kochani Uczniowie,
ta trudna i niezwykła sytuacja, w jakiej się znajdujemy od kilku miesięcy, zmusiła nas do wprowadzenia kilku zmian w regulaminach obowiązujących w naszej szkole.
Jednym z takich dokumentów jest „Regulamin przyznawania Tarczy Wzorowego Ucznia”, do którego został napisany aneks. Całość dokumentu publikujemy poniżej:

http://sp12.kalisz.pl/wp-content/uploads/2020/06/Tarcza-regulamin-wraz-z-aneksem-2019-2020.doc

PostHeaderIcon informacja

Egzamin ósmoklasistów

Przed ósmoklasistami trzy dni niezwykle ważnych egzaminów, czas sprawdzenia wiedzy merytorycznej i egzamin z odpowiedzialności społecznej.

W tym roku egzaminy ósmoklasistów odbywają się z dużym opóźnieniem ze względu na pandemię koronawirusa i z tego też powodu będą wyjątkowe. Rozpoczną się 16 czerwca (wtorek) i potrwają do 18 czerwca (czwartek) wymuszając na wszystkich szczególne zasady bezpieczeństwa.

Dni egzaminu, tj. 16-18.06.2020, są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

PRZYPOMINAMY
Przypominamy uczniom o zachowaniu co najmniej dwumetrowego dystansu od swoich kolegów i nauczycieli, zasłonięciu ust i nosa na terenie szkoły do momentu zajęcia wyznaczonego miejsca do pisania egzaminu. Numery miejsc będą losowane przez Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego. Przy każdej sali egzaminacyjnej znajdą się też płyny do dezynfekcji, których uczniowie powinni używać.

W dniu egzaminu otwarte będą dwa wejścia – 1. WEJŚCIE GŁÓWNE (od strony rzeki), 2. WEJŚCIE OD DZIEDZIŃCA (przy sali gimnastycznej).

PROSIMY
Prosimy nie przynosić książek, telefonów, czy maskotek – i tak będą musiały zostać zdeponowane przed wejściem na salę egzaminacyjną. Pamiętajcie natomiast o przyborach do pisania, ponieważ  tym roku nie będzie wolno pożyczać sobie długopisów, ołówków czy linijek.  Potrzebny będzie także dokument potwierdzający Waszą tożsamość – legitymacja szkolna. 
Warto także wziąć ze sobą butelkę wody, przepisy uniemożliwiają zapewnienie Wam napojów.

NIE ZAŚPIJCIE!

  • 16 czerwca 2020, godz. 9:00 – język polski
  • 17 czerwca 2020, godz. 9:00 – matematyka
  • 18 czerwca 2020, godz. 9:00 – język angielski

Jeżeli z jakiegoś powodu uczeń nie będzie mógł pisać egzaminu w terminie głównym w czerwcu, CKE przygotowała harmonogram egzaminu ósmoklasisty w terminach dodatkowych, które wypadają:

  • 7 lipca 2020, godz. 9:00 – język polski
  • 8 lipca 2020, godz. 9:00 – matematyka
  • 9 lipca 2020, godz. 9:00 – język angielski

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020 uczniowie poznają dopiero w lipcu. Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty 2020 ustalono na czas do 31 lipca, do tego czasu uczniowie otrzymają zaświadczenia.

PostHeaderIcon informacja

Stypendium Świętego Jana Pawła II
na I okres roku szkolnego 2020/2021

A) Średnia ocen:
uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych – minimum 5,40,
uczniowie klas 7-8  szkół podstawowych – minimum 5,20.

B) Próg dochodowy – dochód do 1800,00 zł netto na członka rodziny ucznia.
Dochód dla wniosku składanego w  czerwcu  powinien dotyczyć miesiąca maja 2020 r., chyba że nastąpiła utrata dochodu w  czerwcu, wtedy pod uwagę bierzemy dochody uzyskane w czerwcu 2020r.

C) Dodatkowe osiągnięcia w nauce lub aktywna postawa społeczna potwierdzona przez szkołę opiniami lub dokumentami.
Wnioskodawca powinien opisać we wniosku wyjątkowe osiągnięcia lub/i aktywną postawę społeczną ucznia w poprzednim semestrze. Wnioski bez konkretnie opisanych osiągnięć lub postawy społecznej będą traktowane jako niespełniające kryteriów.

D) Warunkiem przyznania stypendium jest:
1) złożenie wniosku o przyznanie stypendium według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu,
2) dołączenie do wniosku oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.

E) Do wniosku należy dołączyć wszystkie załączniki!
(np. zaświadczenie o dochodach, inne dokumenty potwierdzające dochód,  ksero dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia)

F) Termin składania dokumentów w szkole – 26 czerwca 2020r. do godziny 12:00

PostHeaderIcon informacja

Dyżury pedagoga i psychologa

Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2020 r. na terenie szkoły dyżury będzie pełnił szkolny pedagog i psycholog.

 Harmonogram dyżurów:

Pedagog szkolny:
Poniedziałek – 12:00 – 16:00
Środa – 8:00 – 12:00

Psycholog szkolny:
Czwartek  –  13:00 – 15:00
Piątek  –  9:00 – 11:00

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów i rodziców. Równocześnie przypominamy, że z psychologiem i pedagogiem można również kontaktować się poprzez komunikator na i-dzienniku oraz za pomocą poczty mailowej i telefonicznie.

Dziennik – logowanie
Rodo
Deklaracja dostępności
Ekologia
Accessibility