Archive for Czerwiec, 2019

PostHeaderIcon informacja

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Już wkrótce wakacje, czas zasłużonego odpoczynku.
Pożegnamy się 19 czerwca 2019 r., czyli w najbliższy najbliższą środę.

Oto harmonogram tego dnia:
8.00 – msza święta w kościele pw. Matki Teresy z Kalkuty (dla chętnych)
9.00 – uroczyste zakończenie roku szkolnego dla kl. 1-7
10.30 – uroczyste zakończenie roku szkolnego oddziału przedszkolnego

PostHeaderIcon informacja

Stypendium
im. Św. Jana Pawła II

Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II na I okres roku szkolnego 2019/2020.

Informujemy, że do 19.06.2019 roku można składać wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Kalisza
im. Św. Jana Pawła II na I okres roku szkolnego 2019/2020.

O stypendium może ubiegać się osoba spełniająca następujące warunki:

– jest uczniem szkoły mającej siedzibę i prowadzącej działalność na terenie Kalisza, zamieszkałym i zameldowanym na pobyt stały w Kaliszu,

– jest uczniem klasy 4-8 lub klasy gimnazjalnej,

– osiąga dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ocen dla ucznia klas 4-6 wynosi minimum 5.2, średnia ocen dla ucznia klas 7-8 oraz klas gimnazjalnych wynosi minimum 4.8,

– dochód na członka jej rodziny nie przekracza 1000 zł netto,

– posiada wyjątkowe osiągnięcia i odznacza się wzorową postawą społeczno-patriotyczną.

Wnioski należy składać w szkole, do której uczeń uczęszcza. W związku z uchwałą Rady Miejskiej Kalisza, zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów, zamieszczamy jej treść oraz jednolity tekst zmienionego Regulaminu, prosząc o szczególne zwrócenie uwagi na deklarację dochodów, składaną zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
Szkoła dokonuje weryfikacji i opiniuje wnioski, które później trafiają do Kapituły ds. przyznawania stypendiów im. Świętego Jana Pawła II dla uczniów miasta Kalisza. Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Kalisza na podstawie oceny i analizy wniosków dokonanej przez Kapitułę.
W związku z przepisami RODO do każdego wniosku należy załączyć klauzulę informacyjną, która na dzień dzisiejszy będzie stanowiła odrębną część wniosku (załącznik „Klauzula informa-cyjna”). Brak podpisania i załączenia do wniosku tego dokumentu skutkować będzie, pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

PostHeaderIcon relacja

Wycieczka dzieci
z oddziału przedszkolnego

Na koniec roku szkolnego nasi najmłodsi wychowan-kowie pojechali na wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego w Murowańcu.
Była jazda na kucyku, przejażdżka bryczką, zjazd na linie i szukanie skarbu!
Na koniec wszyscy zjedliśmy pyszną kiełbaskę z grilla. Dzieci świetnie się bawiły!

Przygotowała – p. Marta Purzyc

PostHeaderIcon informacja

Nowy Samorząd Uczniowski
kl. I-III

3 czerwca 2019 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego kl. 1-3. Przez cały maj uczniowie kandydaci do SU z kl. 1-2 prowadzili kampanię wyborczą promując się na plakatach wywieszonych na I piętrze.
Wyniki głosowania prezentują się następująco:
– Julia Marcinkowska – 15 głosów
– Maja Pasternak – 12 głosów
– Weronika Perońska – 11 głosów

Uczennice te będą pracowały w Samorządzie Uczniowskim kl. I-III w roku szkolnym 2019/2020.

Przygotowała – p. Agnieszka Giernalczyk

Zdjęcia – p. Anna Dobosz-Sadomska

PostHeaderIcon relacja

Wycieczka do Poznania

W piątek, 7 czerwca 2019 roku, uczniowie klas 4c i 5a wybrali się na wycieczkę do urokliwego Poznania. Wszystkim dopisywały humory, a na miejscu czekały na zwiedzających liczne atrakcje. Zwiedzanie rozpoczęto od Bramy Poznania. Jest to niezwykle nowoczesne muzeum, w którym można zobaczyć, usłyszeć i poznać ponadtysiącletnie dzieje Wyspy. Dzieci pracowały w dwóch grupach. Dowiedziały się czym różni się styl romański od gotyckiego i same wcieliły się  w budow-niczych pięknych katedr. Przypomniały sobie także historię powstania Polski. Uczniowie mogli podziwiać m.in. Ostrów Tumski z Bazyliką Archikatedralną  Św. Apos-tołów Piotra i Pawła, Stary Rynek i ratusz ze słynnymi koziołkami. Ogromne wrażenie zrobił na wszystkich pokaz w Rogalowym Muzeum Poznania. Dzieci poznały lokalne legendy (przy wykorzystaniu gwary poznańskiej) i uczestniczyły we wspólnym przygotowywaniu słynnych Rogali Świętomarcińskich. Wszyscy wrócili zmęczeni, ale pełni wrażeń.

Przygotowała – p. Magdalena Kaczkowska

PostHeaderIcon rajd

Zwycięzcy XI finału
projektu o kaliskich legendach

6 czerwca 2019 r. w naszej szkole odbył się rajd „Gwieździstym szlakiem kaliskich legend”. Uczniowie wyruszyli na trasy szkolnego rajdu z kartami zadań, które musieli wykonać w oparciu omówioną w tym roku szkolnym legendą kaliską.
Po powrocie na uczestników rajdu czekał smaczny poczęstunek. W tym czasie jury zliczało punkty, by ogłosić zwycięzców po rozstrzygnięciu wszystkich konkursów i rajdu.
Wśród uczniów klas I-III puchar Dyrektora szkoły za zwycięstwo w klasyfikacji ogólnej projektu zdobyła klasa 2b z wychowawcą – p. Renatą Ossowską. W klasach IV-VIII zwyciężyła klasa 4a z wychowawcą – p. Agnieszką Giernalczyk. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

PostHeaderIcon rajd

IX LITERACKA GRA MIEJSKA

W dniu 5 czerwca grupa uczniów klasy 8a, uczestniczyła w IX edycji Literackiej Gry miejskiej Kaliszanie piszący – KALISKIE UPAMIĘTNIENIA MARII DĄBROWSKIEJ.

Zadaniem uczniów było rozwiązanie szeregu zadań dotyczących życia i twórczości Marii Dąbrowskiej w 130. rocznicę jej urodzin. Start nastąpił przy dawnej restauracji Barbary i Bogumiła na osiedlu Kaliniec. Dalej ulicami śródmieścia docieraliśmy do miejsc, o których wspominała pisarka np. rekonstruowaną cukiernię „Agnisia”, nazwaną od imienia bohaterki „Nocy i dni”, utożsamiana z osobą autorki, delektowaliśmy się przepysznymi ciastami serwowanymi niegdyś w tej kawiarni.

Byliśmy na pensji, w której mieszkała pisarka przy ulicy Babina, tam nasi rówieśnicy odegrali scenkę przyjęcia młodej 11- letniej  Marii do tejże pensji. Odwiedziliśmy Galerię Tadeusza Kulisiewicza, gdzie zaprezentowana była ekspozycja związana z artystką i słynnym grafikiem.

Aż dotarliśmy do Auli Szkoły Muzycznej gdzie wysłuchaliśmy odczytu Marii Dąbrowskiej poświęconego Marii Konopnickiej.

Finał nastąpił w MDK na ulicy Fabrycznej… Pogoda dopisła.

Przygotowała – p. Katarzyna Lasek

PostHeaderIcon relacja

Dzień Sportu kl. I-III

Dzień Sportu dla uczniów klas 1 – 3 odbył się 3 czerwca 2019r.

Motto tego dnia to zdanie opisujące olimpiadę: „Najważniejszą rzeczą w Igrzyskach Olimpijskich jest nie zwyciężać, ale wziąć w nich udział, podobnie jak w życiu nie jest ważne triumfować, ale zmagać się”.

Po uroczystym otwarciu, odśpiewaniu hymnu i złożeniu przyrzeczenia uczniowie obejrzeli występ zespołu akrobatycznego „Gumki” pod kierunkiem p. Małgorzaty Kamińskiej. Do zmagań sportowych zachęciła młodych sportowców p. Marta Purzyc, która poprowadziła rozgrzewkę w postaci zumby.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w rywalizacji zespołowej – między klasami w różnych konkurencjach sportowych.  Po wyczerpujących konkurencjach sportowych wszyscy przystąpili do wykonania zdrowego II śniadania. Klasy 1 przygotowały  sałatki owocowe, klasy 2 szaszłyki owocowe a uczniowie klas 3 – pyszne kanapki ze świeżymi nowalijkami.

Na zakończenie mali sportowcy otrzymali dyplomy  jako formę uznania za zabawę według uczciwych i honorowych zasad.

Przygotowała – p. Ewa Pisula

Dziennik elektroniczny
Rodo
Accessibility