Szukaj
Archiwum

You are currently browsing the Szkoła Podstawowa nr 12 w Kaliszu blog archives for marzec, 2021.

Archive for marzec, 2021

PostHeaderIcon Życzenia świąteczne

PostHeaderIcon Ogród w słoiku w klasie 2b

W ostatnim dniu zajęć stacjonarnych uczniowie klasy 2b mieli okazję założyć swoje własne ogródki w słoiku. Wykonywaliśmy wszystkie czynności, które robią prawdziwi ogrodnicy. Swoje uprawy robiliśmy w słoikach. Zaczęliśmy od wsypania keramzytu czyli warstwy drenażu. Następnie umieściliśmy w słoikach ziemię do roślin. Kolejnym etapem prac było umieszczenie cebulek kwiatów. Były to: żonkile, krokusy i szafirki, czyli pierwsze wiosenne kwiaty. Na koniec ozdobiliśmy swoje prace różnymi kamykami, kolorowym piaskiem, jajkami i innymi ozdobami. Na sam koniec każdy do swojego słoika wsypał po kapsułce węgla, by nie rozwijały się bakterie i grzyby. Zakręcone słoiki uczniowie zabrali do domów. Nasze rośliny już pięknie kwitną i cieszą oko.

PostHeaderIcon Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp12.kalisz.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 2008-09-01
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
  • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:  2021-03-10
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2021-11-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

  • Sekretariat
  • E-mail: sp12@um.kalisz.pl
  • Telefon: 62 757 48 07

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

PostHeaderIcon Dary dla schroniska

Szkolne koło wolontariatu serdecznie dziękuje klasom 0-III, za zbiórkę karmy dla zwierząt z kaliskiego schroniska. W tym roku mimo  pandemii Covid 19 nie zawiedliście. Dzięki dużemu zaangażowaniu zgromadziliśmy duże ilości karmy. Wszystkie dary zostały przekazane do schroniska w dniu 24.03.2021r. 

PostHeaderIcon UWAGA

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
uprzejmie informujemy, że od 1 do 7.04.2021 r. (włącznie)
w szkole będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.
W tych dniach nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze.
Wyjątek! Dzieci rodziców pracujących w szpitalach i służbach mundurowych przy zwalczaniu COVID-19 będą mogły skorzystać z opieki świetlicowej – dotyczy to tylko środy 7.04.2021.

NAUKA W TRYBIE ZDALNYM
DLA KL. I-III

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju,
od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych
dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła zapewni opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

źródło: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach

PostHeaderIcon relacja

„Próbne zmagania” ósmoklasistów

17 marca br. rozpoczęły się próbne testy diagnozujące ósmoklasistów organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Tegoroczne próbne testy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną odbywają się stacjonarnie, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Arkusze testów, które uczniowie już napisali można pobrać ze strony CKE.

PostHeaderIcon informacja

Test diagnostyczny dla uczniów kl. 8

Drodzy Uczniowie kl. 8,
w tym roku czeka Was sprawdzian wiedzy, którą nabyliście podczas nauki w szkole podstawowej. To pierwszy w Waszym życiu tak ważny egzamin, który kończy jeden etap nauki,
a jednocześnie otwiera drzwi do dalszej edukacji.
Przygotowując się do tego egzaminu, weźmiecie udział w teście diagnostycznym. Przeprowadzony on zostanie w szkole w dniach 17-19 marca (j. polski, matematyka, j. angielski).

Pamiętając o trwającej pandemii – test przeprowadzony zostanie w reżimie sanitarnym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Drodzy Ósmoklasiści, przypominamy o:
– stroju galowym
– legitymacji szkolnej
– przyborach do pisania (długopis lub pióro z czarnym tuszem)
– linijce do rysowania (na matematyce nie rysujemy ołówkiem tylko długopisem/piórem)
– maseczkach
– dystansie – 1,5 m.

PostHeaderIcon relacja

Słodki Dzień Kobiet w kl. 2a

W poniedziałek klasa 2a świętowała Dzień kobiet na słodko. Oprócz kwiatków dla dziewczynek, cała klasa delektowała się pysznymi goframi. Cieplutkie i chrupiące desery, niczym z budki nad morzem, bardzo smakowały dzieciom.
Jednogłośnie klasa stwierdziła, że pieczenie gofrów musimy powtórzyć!

Przygotowała – p. Marta Purzyc

PostHeaderIcon informacja

Nabór uzupełniający

Szanowni Rodzice,
poniżej publikujemy linki do stron, na których znajdą Państwo wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego lub/i pierwszej klasy szkoły podstawowej.
Rekrutacja uzupełniająca (dla osób, które do tej pory nigdzie nie składały jeszcze wniosków), będzie trwała przez 3 dni –
od 8 do 10 marca 2021r.

https://uzupelniajaca-przedszkola-kalisz.nabory.pl/

https://uzupelniajaca-sp-kalisz.nabory.pl/

PostHeaderIcon relacja z turnieju

Turniej warcabowy
o Mistrzostwo Szkoły Podstawowej nr 12 w Kaliszu

Gratuluję uczniom grającym w organizowanym przeze mnie już po raz trzeci turnieju warcabowym o Mistrzostwo Szkoły Podstawowej nr 12 w Kaliszu.
W obecnej edycji były to jakże wyjątkowe zawody rozgrywane na odległość na internetowej platformie lidraughts.org. W zawodach wzięło udział 16 uczniów. Niestety nie obyło się bez przeszkód. Jeden z zawodników, ze względów niezależnych (problemy z internetem), nie mógł przystąpić do rozgrywek online.
Rozgrywki trwały przez 2 godziny. Rozegrano ponad 100 partii (średnio 15 partii na zawodnika). W walkę o medale włączyło się z ogromnymi szansami 10 zawodników. Co chwilę ktoś przeganiał kogoś, ale w pewnym momencie prowadzenie objął mentos i już nie oddał go do końca turnieju. Zawodnik z tym nickiem to uczeń klasy 7b.
Z radością mogę ogłosić więc oficjalną listę zwycięzców:
1. Mencweld Kacper 7bmentos  24,0 pkt (69% wygranych partii- najwięcej w turnieju)
2. Śledź Dariusz   8bDariusz 22,0 pkt
3. Różański Jakub  7akubinka7 20,0 pkt
Tabela turniejowa dostępna pod adresem: https://liblink.pl/qhj6g6rNew

Nikt nie pozostał niepokonany, co jeszcze bardzie świadczy o zaciętej walce w duchu fair-play pomiędzy zawodnikami.
Na wyróżnienie zasługuje Julia Sztark z 6c, która wywalczyła 4 miejsce i uzyskała tytuł najlepszej warcabistki. Jest to jak dotąd najlepsze uzyskane miejsce dziewczynek w turnieju (2 lata temu również dziewczynka zajęła miejsce 4). Tym razem naprawdę o włos od medalu…
Mam nadzieję, że przyszłe turnieje nadal będą cieszyły się niegasnącą popularnością i sprawiały zawodnikom równie wiele radości.
O turnieju jeszcze długo by opowiadać…

Zainteresowanych zapraszam na cotygodniowe 30-minutowe spotkanie przy warcabach (zasady, zadania, metody na wygraną i garść ciekawostek), a potem grę towarzyską między uczniami. Zaproszenie zostanie rozesłane do grających uczestników turnieju. Pozostałych zainteresowanych proszę o kontakt.

Turniej zrelacjonował: p. Marcin Urbaniak

Dziennik – logowanie
Rodo
Deklaracja dostępności
Ekologia
Accessibility