1. Rozpoznanie stopnia rozpowszechniania sprawstwa agresji elektronicznej. Zdiagnozowanie cech i charakterystyk rodzajów przemocy z wykorzystywaniem nowych technik komunikacji. Zbadanie  stopnia wiktymizacji z powodu cyberbulligu oraz typu osób wiktymizowanych.
  EWALUACJA WEWNĘTRZNA cyberprzemoc ANALIZA I WNIOSKI

 2. Diagnoza stopnia partycypacji rodziców i ich oczekiwań we współdecydowaniu o szkole.
  DIAGNOZA STOPNIA PARTYCYPACJI RODZICÓW I ICH OCZEKIWAŃ W WSPÓŁDECYDOWANIU O SZKOLE

 3. Diagnoza umiejętności nauczycieli w posługiwaniu się technologią informatyczną i wykorzystywania jej w nauczaniu problemowym.

  Ewaluacja wewnętrzna – diagnoza umiejętności nauczycieli w posługiwaniu się technologią informatyczną.

 4. Diagnoza kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych. Określenie potrzeb nauczycieli i uczniów w zakresie doskonalenia tej umiejętności.
  Ewaluacja wewnętrzna – Diagnoza kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.