1. Rozpoznanie stopnia rozpowszechniania sprawstwa agresji elektronicznej. Zdiagnozowanie cech i charakterystyk rodzajów przemocy z wykorzystywaniem nowych technik komunikacji. Zbadanie  stopnia wiktymizacji z powodu cyberbulligu oraz typu osób wiktymizowanych.
    EWALUACJA WEWNĘTRZNA cyberprzemoc ANALIZA I WNIOSKI

  2. Diagnoza stopnia partycypacji rodziców i ich oczekiwań we współdecydowaniu o szkole.
    DIAGNOZA STOPNIA PARTYCYPACJI RODZICÓW I ICH OCZEKIWAŃ W WSPÓŁDECYDOWANIU O SZKOLE

  3. Diagnoza umiejętności nauczycieli w posługiwaniu się technologią informatyczną i wykorzystywania jej w nauczaniu problemowym.

    Ewaluacja wewnętrzna – diagnoza umiejętności nauczycieli w posługiwaniu się technologią informatyczną.