„Szkoła promująca zdrowie”

  1. Od początku roku na korytarzach szkolnych, przy wejściach do szkoły oraz do toalet zawisły grafiki informacyjne oraz krótkie wskazówki dotyczące przestrzegania reżimu sanitarnego.  Wszystkie zamieszone informacje maiły na celu uświadomić uczniów jak ważne jest przestrzeganie zasad higieny w celu dbania o własne i innych zdrowie.
  2. Nauczanie zdalne niestety niesie ze sobą duże ograniczenia w możliwości uprawiania aktywności ruchowej, tym bardziej aktywności codziennej.  Na lekcjach wychowania fizycznego, nauczyciele poszerzali wiedzę uczniów w zakresie wpływu codziennej aktywności ruchowej na organizm , szczególnie na organizm młodego człowieka.

Zajęcia miały przebieg teoretyczny i praktyczny.  Nauczyciele i uczniowie ćwiczyli wspólnie przed ekranami komputerów,  a raz w tygodniu dokonywali pomiarów tętna: spoczynkowego, bezpośrednio po wysiłku oraz 5 minut po zakończeniu aktywności. Wyniki te każdy uczeń wpisywał do tabelki. Zadaniem uczniów była też indywidualna aktywność fizyczna z wykorzystaniem proponowanych przez nauczycieli ćwiczeń w postaci linków do filmików z  wybranymi  zestawami ćwiczeń i różnorodnych  typów aktywności ruchowej.

W posumowaniu zadania wnioski, samodzielnie konstruowane przez młodzież, były jednoznaczne: osoby, które systematycznie ćwiczyły, osiągały lepsze wartości, a ich organizm sprawniej się regenerował. Na zakończenie zadania, podczas wspólne dyskusji na temat wyników, wszyscy mieli możliwość podzielić swoimi wnioskami i spostrzeżeniami.

TABELA pomiaru tętna

………………………………………………………..            ……………..

                             Imię i nazwisko                                                     klasa

DATA T. spoczynkowe T. bezpośr. po wysiłku T. 5 min Po wysiłku WNIOSEK
           
           
           

3. Mając na uwadze zdrowie naszych uczniów, w ramach działań Szkoły Promującej Zdrowie oraz programu Trzymaj Formę, na lekcjach wychowania fizycznego nauczyciele przeprowadzili cykl wykładów na temat zdrowych nawyków żywieniowych, znaczenia pierwszego śniadania, wartości odżywczych ulubionych produktów spożywczych, kaloryczności i działaniach ubocznych popularnych wśród nastolatków przekąsek oraz tragicznego w skutkach działania na organizm cukru.  Na podsumowanie zajęć z tej tematyki uczniowie przygotowali swoje pierwsze śniadania i wspólnie  – na spotkaniu online – zjedli w towarzystwie kolegów i nauczycieli

4. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły, którzy nie maja obowiązku zdalnego nauczania, bo uczęszczają do „zerówki” , na bieżąco utrwalają zasady codziennej higieny, szczególnie ważnej w bieżącej sytuacji. Dzieci dowiedziały się o chorobach tzw. „brudnych rąk”, poznały zasady i techniki ich prawidłowego mycia, które codziennie pod okiem swojej Pani ( Anny Dobosz) w sposób praktyczny stosują myjąc ręce kilka razy w ciągu swojego pobytu w szkole.  Na korytarzu szkolnym pojawiła się także gazetka, gdzie zaprezentowane jest „drzewo czystych rąk”, którego liście to właśnie odrysowane dłonie dzieci.

Koordynatorzy: Daria Gorzkiewicz i Patryk Tomaszewski

Informacje na temat Szkoły Promującej Zdrowie:

Informacje o programie SZPZ

Działania SZPZ

Raporty SZPZ

Nauczyciele SZPZ

Rodzice SZPZ