KODEKS UCZNIA

My uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 w każdej sytuacji potrafimy  zachować się w sposób kulturalny i koleżeński:

-stosujemy zwroty grzecznościowe

-kulturalnie wyrażamy swoje poglądy

-nie używamy wulgaryzmów

-pomagamy sobie nawzajem

-szanujemy swoich kolegów, wszystkich pracowników szkoły, rodziców i innych dorosłych

-szanujemy swoją i cudzą własność

-dbamy o sprzęt i pomoce szkolne

-dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych

-ubieramy się schludnie i skromnie

-dbamy o fryzury (nie farbujemy włosów, nie posiadamy dredów, irokezów itp.)

-pamiętamy o zmianie obuwia

-w szkole mamy dzienniczek ucznia

-aktywnie uczestniczymy w życiu szkoły

-dbamy o zdrowie i higienę, uprawiamy sporty

-stosujemy się do zaleceń dyrektora i nauczycieli

podczas zajęć lekcyjnych:

słuchamy poleceń nauczyciela

-zgłaszamy chęć odpowiedzi podniesioną ręką

-uważnie słuchamy osoby mówiącej, nie przerywamy

? nie krytykujemy, nie wyśmiewamy się z innych

– pracujemy w ciszy i skupieniu

– podczas prac grupowych zgodnie pracujemy

? punktualnie przychodzimy na zajęcia

-nie używamy telefonów komórkowych

– gdy zadzwoni dzwonek, czekamy na pozwolenie nauczyciela na opuszczenie sali

-dbamy o bezpieczeństwo podczas zajęć

podczas przerw:

-spacerujemy po korytarzach

-ostrożnie schodzimy ze schodów

-zachowujemy się cicho (nie krzyczymy, nie piszczymy)

-nie trzaskamy drzwiami

-kulturalnie czekamy w kolejce do sklepiku szkolnego

-w razie nieporozumień korzystamy z pomocy nauczyciela ? nie wymierzamy samodzielnie kary

-kulturalnie rozwiązujemy konflikty

-nie przezywamy, nie popychamy, nie bijemy się

podczas uroczystości szkolnych:

-uważnie słuchamy

-zachowujemy ciszę

-nie rozmawiamy i nie kręcimy się

-kulturalnie wyrażamy swoje emocje

-dbamy o miłą atmosferę