Przedmiotowe Ocenianie Uczniów

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK NIEMIECKI

PRZYRODA

BIOLOGIA

FIZYKA

CHEMIA

GEOGRAFIA

HISTORIA

MATEMATYKA

MUZYKA

PLASTYKA

RELIGIA

TECHNIKA

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WYCHOWANIE FIZYCZNE

WOU 2019/2020

j. polski 4-8

• Ogólne WOU – nowa podstawa programowa – j. polski

Załącznik nr 9 – szczegółowe kryteria oceniania dla klasy IV

Załącznik nr 10 – szczegółowe kryteria oceniania dla klasy V

Załącznik nr 11 – szczegółowe kryteria oceniania dla klasy VI

• Załącznik nr 12 – szczegółowe kryteria oceniania dla klasy VII

Kryteria oceny wypracowań i testów – kl VII-VIII.docx

fizyka

j. angielski

WOU 2018/2019

WOU-j.-angielski-kl.-4-7

• MATEMATYKA

PRZYRODA

GEOGRAFIA

MUZYKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

WOU 2017/2018

WOU-j.-angielski-kl.-4-7

****

– WOU j.polski kl. 4-7

• Ogólne WOU – nowa podstawa programowa – j. polski

Załącznik nr 9 – szczegółowe kryteria oceniania dla klasy IV

Załącznik nr 10 – szczegółowe kryteria oceniania dla klasy V

Załącznik nr 11 – szczegółowe kryteria oceniania dla klasy VI

Załącznik nr 12 – szczegółowe kryteria oceniania dla klasy VII

Kryteria oceny wypracowań i testów – kl VII-VIII.docx

***

PZO 2015/2016 2016/2017

MATEMATYKA

 JĘZYK ANGIELSKI

PRZYRODA

HISTORIA

ZAJĘCIA TECHNICZNE

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE