Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Kaliszu - p. Małgorzata Gałczyńska

DYREKTOR SZKOŁY

– mgr Małgorzata Gałczyńska

 Wicedyrektor Szkoły Podtsawowej nr 12 w Kaliszu - p. Jadwiga Haraś

WICEDYREKTOR SZKOŁY – mgr Jadwiga Haraś