Szukaj
Archiwum

PostHeaderIcon INFORMACJA

STYPENDIUM ŚW. JANA PAWŁA II

Wydział Edukacji informuje, że Rada Miasta Kalisza wprowadziła zmiany w regulaminie przyznawania Stypendiów Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II.
Najważniejsze zmiany to:
1. Stypendium przyznawane będzie raz w roku, na podstawie ocen za dany rok szkolny.
2. Podwyższeniu uległa średnia ocen dla uczniów szkół podstawowych kl. IV-VI do 5,70
3. Dochód liczony będzie z okresu 5 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
4. Wnioski składane są do 30 czerwca danego roku
5. Podwyższeniu ulega kwota stypendium do:
a)w klasach 4-6 szkół podstawowych – 1200 zł.
b)w klasach 7-8 szkół podstawowych – 1400 zł.
c)w szkołach ponadpodstawowych – 1600 zł.
6. Stypendium nie może być przyznane uczniowi, którego:
a)wniosek o stypendium posiada negatywną opinię Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców,
b)wniosek o stypendium zawiera dane nieprawdziwe lub niepełne,
c)wnioskodawca odmówił weryfikacji danych zawartych we wniosku.

Dodatkowo pragnę poinformować, że zmienił się również wzór wniosku na stypendium, który przekazuję w załączniku. W załącznikach przesyłam również nowe zasady weryfikacji dochodów oraz nowy regulamin przyznawania stypendium.

Przygotowała – pedagog szkolny Izabela Jaśkiewicz

Leave a Reply

Dziennik – logowanie
Rodo
Deklaracja dostępności
Ekologia
Accessibility