Szukaj
Archiwum

PostHeaderIcon informacja

Kurs dla ósmoklasistów

Miasto Kalisz proponuje młodzieży kaliskich szkół podstawo-wych dodatkowe, nieodpłatne, zajęcia z matematyki i języka polskiego. Będą stanowiły powtórzenie przed egzaminem ósmoklasisty.

Celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy, przygotowującej do egzaminu ósmoklasisty zgodnie z obowiązującymi wymaga-niami egzaminacyjnymi. Zajęcia prowadzone są na bazie autorskich programów opartych na standardach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Kurs prowadzony jest przez nauczy-cieli posiadających stosowne kwalifikacje, wiedzę merytorycz-ną, doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje personalne.

Każdy ósmoklasista może wybrać jeden lub dwa przedmioty,
w zależności od potrzeb.

Zajęcia – 2 godziny lekcyjne z danego przedmiotu – odbywać się będą na terenie Zespołu Szkół nr 9 przy ul. Prymasa S. Wy-szyńskiego 22-24 w marcowe weekendy (8 spotkań z każdego przedmiotu). Wszystkie zajęcia są bezpłatne i dedykowane uczniom klas ósmych z kaliskich szkół podstawowych.

Kursy rozpoczną się 2 marca 2024r. o godz. 9.00, ale w sytua-cji dużej liczby zgłoszeń terminy i godziny zajęć mogą ulec zmianie. Planowane terminy spotkań: sobota i niedziela 2 i 3, 9 i 10, 16 i 17, 23 i 24 marca 2024r.

 Warunkiem uczestnictwa jest złożenie deklaracji (wzór poniżej) do 7 lutego 2024r. w swojej szkole lub bezpośrednio w Wydziale Edukacji przy ul. Jasnej 2, pok. 102.

Leave a Reply

Dziennik – logowanie
Rodo
Deklaracja dostępności
Ekologia
Accessibility