Szukaj
Archiwum

PostHeaderIcon informacja

Rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW
w sprawie
rekrutacji na rok szkolny 2021/2022
do Szkoły Podstawowej nr 12
i Oddziału Przedszkolnego
w Kaliszu przy ulicy Długosza 14

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 Kaliszu informuje, iż:

OD DNIA 1 LUTEGO 2021 ROKU ROZPOCZNIE SIĘ REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 12, KTÓRA TRWAĆ BĘDZIE DO 8 LUTEGO 2021 ROKU!!!

Nabór do klas pierwszych oraz oddziałów przedszkolnych
w roku szkolnym 2021/2022 odbywać się będzie poprzez elektroniczną platformę udostępnioną dla rodziców/

Za pomocą ww. stron możecie Państwo poznać ofertę edukacyjną oraz wypełnić wniosek o przyjęcie Waszego dziecka do oddziału przedszkolnego bądź pierwszej klasy. Po zakończeniu rekrutacji, także na ww. stronach sprawdzicie Państwo, do której placówki zostało przyjęte Wasze dziecko.

UWAGA:
Po elektronicznym wypełnieniu zgłoszenia istnieje konieczność wydrukowania wniosku wraz
z załącznikami, podpisania ich i dostarczenia do wybranej placówki (tylko pierwszej preferencji). 

W REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022 biorą udział tylko wnioski wydrukowane i podpisane przez rodzica/
prawnego opiekuna.

WAŻNIEJSZE TERMINY:

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

– W terminie od 01 lutego do 08 lutego 2021r. należy złożyć wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 12 wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
24 lutego 2021r. zostanie wywieszona lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
25 lutego do 1 marca 2021r. potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
4 marca 2021r. zostanie wywieszona lista dzieci przyjętych dzieci do oddziału przedszkolnego

SZKOŁA PODSTAWOWA

– w terminie od 1 do 8 lutego 2021 r. należy złożyć wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
24 lutego 2021 r. ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 12
25 lutego do 1 marca 2021r. potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
4 marca 2021r. zostanie wywieszona lista dzieci przyjętych dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Leave a Reply

Dziennik – logowanie
Rodo
Deklaracja dostępności
Ekologia
Accessibility