PostHeaderIcon informacja

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Wakacje dobiegły końca, wypoczęci uczniowie wrócili do szkoły.
W poniedziałek, 2 września, oficjalnie powitała ich na dziedzińcu szkoły pani dyrektor Małgorzata Gałczyńska, a następnie spotkali się z wychowaw-cami i kolegami z klasy. Powakacyjnej euforii nie było końca…

PostHeaderIcon informacja

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2 września 2019r. (poniedziałek)

dla chętnych osób:

– godz. 8.00 Msza św. w Kościele św. Matki Teresy z Kalkuty (osiedle Ogrody)

– godz. 9.00 uroczystość na dziedzińcu szkoły dla kl. I-VIII

– godz. 10.30 uroczystość na dziedzińcu szkoły dla oddziału przedszkolnego

Zapraszamy!

Przypominamy o stroju galowym.

PostHeaderIcon Przerwa urlopowa

Szanowni Państwo

W dniach od 15 lipca 2019r do 26 lipca 2019r

Sekretariat i księgowość  szkoły będzie nieczynna

przerwa urlopowa.

PostHeaderIcon relacja

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019. Czas nauki w tym roku minął niezwykle szybko zarówno uczniom,
jak i nauczycielom.

19 czerwca 2019 r. spotkaliśmy się, by podsumować wspólne wysiłki, czego wynikiem są uczniowskie cenzurki.
Uczniowie ze średnią 5,0 i więcej oraz wzorowym zachowaniem, zaangażowani w życie klasy, szkoły, biorący udział konkursach i kołach zainteresowań – zostali nagrodzeni „Tarczami Wzorowego Ucznia”.
Pani dyrektor wręczyła także wyróżnienia dla uczniów odznaczających się wzorową postawą uczniowską, otrzymali oni tytuł „Ambasadora Kultury”.

Po rozdaniu świadectw uczniowie i nauczyciele życzyli sobie wzajemnie, by wakacje były czasem dobrego wypoczynku, dały dużo radości i pozwoliły nabrać sił na kolejny rok nauki, który rozpoczniemy – 2 września.

Życzymy dużo słońca i miłego „nic nie robienia”!

przygotowała – p. Agnieszka Giernalczyk
zdjęcia – p. Łukasz Strzelczyk

PostHeaderIcon relacja

Pożegnanie uczniów kl. 8

Niezwykle wzruszający przebieg miała uroczystość pożegnania ósmoklasistów. Scenariusz tego spotkania przygotowały p. Beata Galant i p. Krystyna Witasiak wraz z uczennicami kl. 7.

Ósmoklasiści poczuli się jak podczas odprawy przed odlotem, w końcu wylatują z portu „szkoła podstawowa” i w zależności od własnego wyboru dolecą do „szkoły branżowej”, „technikum”, bądź „liceum”. Przez tę ostatnią odprawę przeprowadziły ich stewardessy, koleżanki z klasy 7.

Uczniowie, rodzice, nauczyciele i inni zaproszeni goście mogli m. in. posłuchać ciekawych opisów charakteryzujących poszczególnych absolwentów oraz… spróbować odgadnąć nazwiska nauczycieli po cytatach ich wypowiedzi.

Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody dla najlepszych uczniów, medale za osiągnięcia sportowe oraz inne podziękowania za zaangażowanie w życie szkoły. Dyrektor Małgorzata Gałczyńska pogratulowała rodzicom uczniów, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki w nauce oraz podziękowała za aktywny udział w życiu szkoły.

Na koniec ze łzami w oczach ósmoklasiści zaśpiewali „Piosenkę Absolwenta”.

Przygotowała – p. Agnieszka Giernalczyk

PostHeaderIcon informacja

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Już wkrótce wakacje, czas zasłużonego odpoczynku.
Pożegnamy się 19 czerwca 2019 r., czyli w najbliższy najbliższą środę.

Oto harmonogram tego dnia:
8.00 – msza święta w kościele pw. Matki Teresy z Kalkuty (dla chętnych)
9.00 – uroczyste zakończenie roku szkolnego dla kl. 1-7
10.30 – uroczyste zakończenie roku szkolnego oddziału przedszkolnego

PostHeaderIcon informacja

Stypendium
im. Św. Jana Pawła II

Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II na I okres roku szkolnego 2019/2020.

Informujemy, że do 19.06.2019 roku można składać wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Kalisza
im. Św. Jana Pawła II na I okres roku szkolnego 2019/2020.

O stypendium może ubiegać się osoba spełniająca następujące warunki:

– jest uczniem szkoły mającej siedzibę i prowadzącej działalność na terenie Kalisza, zamieszkałym i zameldowanym na pobyt stały w Kaliszu,

– jest uczniem klasy 4-8 lub klasy gimnazjalnej,

– osiąga dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ocen dla ucznia klas 4-6 wynosi minimum 5.2, średnia ocen dla ucznia klas 7-8 oraz klas gimnazjalnych wynosi minimum 4.8,

– dochód na członka jej rodziny nie przekracza 1000 zł netto,

– posiada wyjątkowe osiągnięcia i odznacza się wzorową postawą społeczno-patriotyczną.

Wnioski należy składać w szkole, do której uczeń uczęszcza. W związku z uchwałą Rady Miejskiej Kalisza, zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów, zamieszczamy jej treść oraz jednolity tekst zmienionego Regulaminu, prosząc o szczególne zwrócenie uwagi na deklarację dochodów, składaną zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
Szkoła dokonuje weryfikacji i opiniuje wnioski, które później trafiają do Kapituły ds. przyznawania stypendiów im. Świętego Jana Pawła II dla uczniów miasta Kalisza. Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Kalisza na podstawie oceny i analizy wniosków dokonanej przez Kapitułę.
W związku z przepisami RODO do każdego wniosku należy załączyć klauzulę informacyjną, która na dzień dzisiejszy będzie stanowiła odrębną część wniosku (załącznik „Klauzula informa-cyjna”). Brak podpisania i załączenia do wniosku tego dokumentu skutkować będzie, pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

PostHeaderIcon relacja

Wycieczka dzieci
z oddziału przedszkolnego

Na koniec roku szkolnego nasi najmłodsi wychowan-kowie pojechali na wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego w Murowańcu.
Była jazda na kucyku, przejażdżka bryczką, zjazd na linie i szukanie skarbu!
Na koniec wszyscy zjedliśmy pyszną kiełbaskę z grilla. Dzieci świetnie się bawiły!

Przygotowała – p. Marta Purzyc

PostHeaderIcon informacja

Nowy Samorząd Uczniowski
kl. I-III

3 czerwca 2019 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego kl. 1-3. Przez cały maj uczniowie kandydaci do SU z kl. 1-2 prowadzili kampanię wyborczą promując się na plakatach wywieszonych na I piętrze.
Wyniki głosowania prezentują się następująco:
– Julia Marcinkowska – 15 głosów
– Maja Pasternak – 12 głosów
– Weronika Perońska – 11 głosów

Uczennice te będą pracowały w Samorządzie Uczniowskim kl. I-III w roku szkolnym 2019/2020.

Przygotowała – p. Agnieszka Giernalczyk

Zdjęcia – p. Anna Dobosz-Sadomska

PostHeaderIcon relacja

Wycieczka do Poznania

W piątek, 7 czerwca 2019 roku, uczniowie klas 4c i 5a wybrali się na wycieczkę do urokliwego Poznania. Wszystkim dopisywały humory, a na miejscu czekały na zwiedzających liczne atrakcje. Zwiedzanie rozpoczęto od Bramy Poznania. Jest to niezwykle nowoczesne muzeum, w którym można zobaczyć, usłyszeć i poznać ponadtysiącletnie dzieje Wyspy. Dzieci pracowały w dwóch grupach. Dowiedziały się czym różni się styl romański od gotyckiego i same wcieliły się  w budow-niczych pięknych katedr. Przypomniały sobie także historię powstania Polski. Uczniowie mogli podziwiać m.in. Ostrów Tumski z Bazyliką Archikatedralną  Św. Apos-tołów Piotra i Pawła, Stary Rynek i ratusz ze słynnymi koziołkami. Ogromne wrażenie zrobił na wszystkich pokaz w Rogalowym Muzeum Poznania. Dzieci poznały lokalne legendy (przy wykorzystaniu gwary poznańskiej) i uczestniczyły we wspólnym przygotowywaniu słynnych Rogali Świętomarcińskich. Wszyscy wrócili zmęczeni, ale pełni wrażeń.

Przygotowała – p. Magdalena Kaczkowska

Dziennik elektroniczny
Rodo
Koło szachowe
Accessibility