PostHeaderIcon stypendium

Stypendium Miasta Kalisza im. Św.  Jana Pawła II
na II okres roku szkolnego 2017/2018

Informujemy, że do  9 lutego 2018r. rodzice uczniów mogą składać wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II na II okres roku szkolnego 2017/2018.

O stypendium może ubiegać się uczeń:

  • uczęszczający do klas 4-7

  • zamieszkały i zameldowany na pobyt stały na terenie miasta Kalisza

  • osiągający dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ocen dla ucznia klas IV – VI – minimum 5,2,  dla ucznia klas VII – minimum 4,8,

  • w którego rodzinie dochód wynosi do 1000,00 zł netto na członka rodziny

  • który uzyskał wyjątkowe osiągnięcia (potwierdzone pisemnie przez szkołę)

  • który cechuje się wzorową postawą społeczną, patriotyczną (potwierdzona odpowiednimi opiniami lub dokumentami).

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje rodzic lub opiekun prawny zamieszkały i zameldowany wspólnie z uczniem.

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły i u  pedagoga szkolnego.

Wnioski należy składać u pedagoga szkolnego w  terminie do 9.02.2018r.

Załączniki:

– regulamin,

wniosek

– oraz zasady weryfikacji dochodu

znajdują się z zakładce „O szkole – pedagog”

 

Leave a Reply

Dziennik elektroniczny
Rodo
Opcje dostępności strony