PostHeaderIcon zaproszenie do naszej szkoły

Nasza szkoła jest najlepsza!

Wkrótce rodzice przedszkolaków będą wybierali szkołę dla swoich dzieci. Reforma oświaty likwiduje gimnazja, a wydłuża czas nauki w szkołach podstawowych, w których nauka będzie trwała do klasy ósmej.

ZMIANY W OŚWIACIE PO REFORMIE

Podczas spotkania w Dniu Otwartym Szkoły Podstawowej nr 12 w Kaliszu rodzice mogli zapoznać się z najważniejszymi atutami tej placówki.

W ostatnich latach wiele zmieniło się w oświacie. Każda szkoła kładzie ogromny nacisk na doskonalenie pracy, podnoszenie jej jakości i indywidualne podejście do każdego ucznia. Wysiłek nauczycieli ukierunkowany na potrzeby ucznia, jego środowiska rodzinnego i lokalnego ma tworzyć uczniom coraz lepsze warunki do zdobywania rzetelnej wiedzy oraz wszechstronnego rozwijania swojej osobowości.

Nasza szkoła posiada bezpieczny i monitorowany plac zabaw, kompleks boisk szkolnych pod stałym nadzorem, halę sportową i salę gimnastyczną. Mamy dwie pracownie komputerowe i laboratorium językowe, bibliotekę i czytelnię szkolną z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej oraz świetlicę czynną w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców. Szatnia wyposażona jest w indywidualne szafki dla uczniów, a stołówka wydaje posiłki dwudaniowe dla wszystkich zainteresowanych. Uczniowie klas najmłodszych mają możliwość pozostawienia w szkole pomocy dydaktycznych. Monitoringiem objęte są pomieszczenia wewnątrz szkoły i wokół budynków  wraz z boiskami. Domofon i dyżury pozwalają na stały nadzór nad bezpieczeństwem uczniów.  W bieżącym roku szkolnym nastąpi rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy naszej szkole.

W naszej szkole odbywa się wiele konkursów, realizowane są zajęcia pozalekcyjne, na których dzieci rozwijają swoje umiejętności, czy nawet talenty, a niektóre z nich obejrzeć mogliśmy w krótkiej części artystycznej podczas Dnia Otwartego naszej szkoły.

Wszystkich chętnych do nauki w naszej szkole serdecznie zapraszamy we wrześniu!

Przygotowała – p. Agnieszka Giernalczyk

Leave a Reply

Dziennik elektroniczny
Opcje dostępności strony