PostHeaderIcon informacja

Stypendium Miasta Kalisza
im. Świętego  Jana Pawła II
na II okres roku szkolnego 2016/2017

Wnioski należy składać u pedagoga szkolnego do 27.01.2017r. do godz. 11.00.

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM:
Stypendium może otrzymać uczeń:
– zameldowany na pobyt stały na terenie miasta,
– uczęszczający do klasy 4-6,
– osiągający dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ocen dla ucznia szkoły
  podstawowej wynosi minimum 5.2,
– dochód w rodzinie ucznia wynosi – do 1000,00 zł netto na członka rodziny ucznia,
– posiadający wyjątkowe uzdolnienia i odznacza się wzorową postawą społeczno-patriotyczną /prosimy zwrócić uwagę na dokładne uzupełnienie we wniosku punktów 9-11/.

Szkoła dokonuje wstępnej weryfikacji i opiniuje wnioski, które później trafiają do Kapituły
ds. przyznawania stypendiów im. Świętego Jana Pawła II dla uczniów miasta Kalisza. Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Kalisza na podstawie oceny i analizy wniosków dokonanej przez Kapitułę.

Wysokość stypendium za jeden semestr w szkołach podstawowych wynosi 600zł.

WNIOSKI DO POBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY I U  PEDAGOGA SZKOLNEGO.

Leave a Reply

Dziennik elektroniczny
Opcje dostępności strony