PostHeaderIcon informacja

Nabór 2016/2017

  Szanowni Państwo, nabór uczniów do klas pierwszych rozpocznie się 14 marca i potrwa do 31 marca 2016 r.

Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do oddziału przedszkolnego lub pierwszej klasy w Szkole Podstawowej nr 12 w Kaliszu prosimy o elektroniczne wypełnienie karty zgłoszenia dziecka wraz ze stosownymi załącznikami dostępnymi na stronie:

https://sp-kalisz.nabory.pl dla szkół podstawowych
https://przedszkola-kalisz.nabory.pl dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Po wypełnieniu, wydrukowaniu i podpisaniu Karty Zgłoszenia Dziecka oraz stosownych załączników, prosimy o złożenie ich w sekretariacie szkoły.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący przyjęte Uchwałą nr XVIII/208/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

Plik z treścią uchwały nr XVIII/208/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r.:

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza Nabór 2016-2017

Więcej o zasadach rekrutacji w zakładce „Informacje”

Leave a Reply

Dziennik elektroniczny
Opcje dostępności strony