PostHeaderIcon próbny sprawdzian kl.6

Sprawdzili swoją wiedzę

We wtorek 12 stycznia o godz. 9.00 uczniowie kl. 6 przystąpili do próbnego sprawdzianu szóstoklasisty z Operonem. Sprawdzian podzielony był na dwie części. W pierwszej znalazły się treści z języka polskiego, matematyki, historii oraz nauk przyrodniczych, w drugiej zaś z języka angielskiego. Test miał sprawdzić, czy uczeń opanował podstawowe pięć umiejętności: pisanie, czytanie, rozumowanie, wykorzystywanie wiedzy w praktyce oraz korzystanie z informacji. Podobny sprawdzian kontrolujący opanowanie ww. umiejętności czeka szóstoklasistów już w kwietniu.

próbny sprawdzian szóstoklasisty

Leave a Reply

Dziennik elektroniczny
Opcje dostępności strony