PostHeaderIcon informacja

Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II
na drugi semestr roku szkolnego 2015/2016

Informujemy, że do 15 stycznia 2016 roku można składać wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II na drugi semestr roku szkolnego 2015/2016.

O STYPENDIUM MOŻE UBIEGAĆ SIĘ UCZEŃ SPEŁNIAJĄCY NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

  • jest mieszkańcem Kalisza zameldowanym na pobyt stały na terenie miasta;

  • jest uczniem klasy 4-6;

  • osiąga dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ocen dla ucznia szkoły podstawowej wynosi minimum 5,2;

  • dochód na członka jego rodziny nie przekracza 1000 zł netto;

  • posiada wyjątkowe uzdolnienia i odznacza się wzorową postawą społeczno-patriotyczną.

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły i u pedagoga szkolnego. Wnioski należy składać u pedagoga szkolnego. Szkoła dokonuje weryfikacji i opiniuje wnioski, które później trafiają do Kapituły ds. przyznawania stypendiów im. Jana Pawła II dla uczniów miasta Kalisza. Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Kalisza na podstawie oceny i analizy wniosków dokonanej przez Kapitułę.

Wysokość stypendium za jeden semestr w szkołach podstawowych wynosi 600zł.

Leave a Reply

Dziennik elektroniczny
Opcje dostępności strony