PostHeaderIcon informacja

Stypendium socjalne

Wnioski o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego oraz informacje dotyczące tego stypendium dostępne są u pedagoga szkolnego.

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi 528 zł. netto na osobę w rodzinie.

Wypełnione wnioski należy składać u pedagoga w terminie do 15 września 2020r.

Przypominamy, że szkoła nie weryfikuje wniosków, a jedynie je przyjmuje. Dokumenty (faktury) potwierdzające wydatki w I semestrze należy składać do 31 października 2020r. do szkoły.

Leave a Reply

Dziennik – logowanie
Rodo
Koło szachowe
Ekologia
Accessibility