PostHeaderIcon informacja

Giełda pracy

Przypominamy, że Miasto Kalisz uruchomiło nową usługę dostępną pod adresem https://www.kalisz.pl/urzad/oswiata/gielda-pracy


Przy pomocy tej platformy nauczyciele szukający pracy mogą umieszczać swoje oferty z załącznikami (CV, list motywacyjny, rekomendacje) lub aplikować na oferty zgłaszane przez dyrektorów (pamiętając o załączeniu dokumentów, w tym CV). Załączenie dokumentu jest koniecznym warunkiem umieszczenia aplikacji w bazie
i musi być potwierdzone poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez osobę szukającą pracy.
WAŻNE! Należy też odróżniać aplikację na ofertę od ogólnego zgłoszenia „Szukam pracy” dostępnego pod adresem https://www.kalisz.pl/urzad/oswiata/gielda-pracy/szukam-pracy/formularz-dla-nauczycieli. W tym drugim przypadku zgłoszenie jest umieszczane w ogólnej bazie osób poszukujących pracy i może być wykorzystane przez każdego dyrektora szkoły, który nie otrzymał żadnej aplikacji na ofertę pracy.

Poszukiwanie pracowników oraz obieg i przekazywanie dokumentów odbywa się w większości w systemie w formie elektronicznej.

Mariusz Witczak
Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji
w Kaliszu

Leave a Reply

Dziennik – logowanie
Rodo
Koło szachowe
Ekologia
Accessibility