PostHeaderIcon ważna informacja

Szkolne stypendia socjalne

23 kwietnia 2020 r. rodzicom uczniów, którzy otrzymali szkolne stypendium socjalne, zostały przesłane, za  pomocą komunikatora na i-dzienniku, ważne informacje i oświadczenia dotyczące stypendium. Gdyby któryś z wnioskodawców nie otrzymał ww. wiadomości (np. z powodu braku możliwości dostępu do swojego konta na i-dzienniku) powinien jak najszybciej skontaktować się z sekretariatem szkoły
nr tel. 62 7574807.

Pedagog szkolny

Leave a Reply

Dziennik elektroniczny
Rodo
Koło szachowe
Ekologia
Accessibility