PostHeaderIcon informacja dla Rodziców

STRAJK

Szanowni Państwo !

Informuję, że związku z tym, iż dotychczas nie doszło
do porozumienia między związkami zawodowymi nauczycieli a stroną rządową, planowany jest ogólnopolski strajk nauczycieli. Rozpocznie się on 8 kwietnia 2019r.  i będzie trwał do odwołania.

Nauczyciele naszej szkoły przyłączają się do tego sporu zbiorowego. Do akcji strajkowej w Szkole Podstawowej
nr 12 w Kaliszu chęć przystąpienia deklaruje 96% nauczycieli, jednakże nie wiem, ilu go faktycznie podejmie, gdyż o tym – jako dyrektor szkoły – zostanę powiadomiona dopiero w dniu protestu.

Strajkujący pracownicy szkoły nie będą wykonywali żadnych czynności wynikających z ich stosunku pracy.

W związku z powyższym informuję również o zagrożeniu koniecznością zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w Szkole Podstawowej
nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu do momentu zawieszenia akcji strajkowej. Możliwość organizacji zajęć jest bowiem zależna od liczby nauczycieli gotowych do podjęcia pracy w czasie trwania sporu zbiorowego, a to będę wiedziała niestety dopiero 8.04.2019r. (w dniu rozpoczęcia strajku).

O kolejnych nowych informacjach dotyczących akcji strajkowej, w tym egzaminu ósmoklasisty, będę Państwa informowała niezwłocznie poprzez dziennik elektroniczny.

Jako dyrektor proszę Państwa o wyrozumiałość i wsparcie
w tych trudnych dniach dla wszystkich pracowników szkoły.

Z wyrazami szacunku
Małgorzata Gałczyńska
dyrektor

Do pobrania

Leave a Reply

Dziennik elektroniczny
Rodo
Koło szachowe
Accessibility