PostHeaderIcon SzPZ

Kampania profilaktyczna w naszej szkole

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W roku 2019 obchody DBI przypadają na 5 lutego. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu „Safer Internet”. W miesiącu lutym również w naszej szkole trwa akcja pt. Dzień Bezpiecznego Internetu 2019.

W ramach akcji nauczyciele prowadzą z uczniami pogadanki i zajęcia na temat Internetu oraz zagrożeń wynikających z jego użycia. Dzieci poznają główne zasady korzystania
z sieci.

Na holu przy wejściu do szkoły pojawiła się gazetka dotycząca: bezpiecznego Internetu, cyberprzemocy oraz sposobów radzenia sobie z nią.

Zachęcamy również Rodziców  do zgłębienia materiałów, z których mogą się dowiedzieć co robić by ich dziecko było bezpieczne w sieci oraz gdzie się zgłosić jeśli dziecko padło ofiarą cyberprzemocy.

Materiały dla dzieci

Poznaj bezpieczny internet-ćwiczenia
Elementarz dla dzieci. Oswajanie sieci

Materiały dla rodziców
Elementarz dla rodziców
10 porad dla rodziców
Umowa z dzieckiem
Umowa z dzieckiem
Ulotka-Stop cyberprzemocy!
Ulotka-Jak zabezpieczyć dowody cyberprzemocy?

https://akademia.nask.pl/baza-wiedzy/publikacje.html

 Opracowała: koordynator SPZ-M. Kamińska

Leave a Reply

Dziennik elektroniczny
Rodo
Koło szachowe
Accessibility