PostHeaderIcon relacja

Ślubowanie

W czwartek 11.10. 2018 r. odbyła się w szkole uroczystość Ślubowania Pierwszoklasistów. Co roku budzi ona wiele emocji wśród dzieci, nauczycieli i oczywiście samych rodziców. Na tą uroczystość przybyli zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Miasta Kalisza p. Andrzej Plichta, Ksiądz Prałat Adam Modliński, vice dyrektor szkoły p. Jadwiga Haraś, Rada Rodziców z tutejszej szkoły, rodzice. Uroczystość rozpoczęła p. dyrektor Małgorzata Gałczyńska, która powitała gości i przybliżyła dzieciom istotę tego wyjątkowego ceremoniału. Następnie pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie w krótkim programie artystycznym. Pomyślnie zdali pierwszy egzamin z wiedzy o symbolach narodowych, patronie szkolnym oraz swoim rodzinnym mieście. Najważniejszym momentem uroczystości było ślubowanie i pasowanie uczniów. Uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Pasowania dokonała Dyrektor Szkoły. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów naszej szkoły. Na pamiątkę tego dnia dzieci otrzymały prezenty ufundowane przez Radę Rodziców, a w salach czekał na uczniów słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Spotkanie z prezydentem miasta

15 października 2018 uczniowie klas 1a i 1b zostali zaproszeni do auli UAM, gdzie odebrali z rąk Prezydenta Miasta Kalisza Grzegorza Sapińskiego gratulacje z okazji rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej. Dzieci obejrzały przedstawienie „Kopciuszek” w wykonaniu grupy teatralnej z Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu. Każdy pierwszoklasista otrzymał okolicznościowy dyplom oraz upominki przygotowane przez Urząd Miasta Kalisza. Na zakończenie na dzieci czekała niespodzianka – świetlny występ w wykonaniu animatora Uciechowa. Spotkanie z prezydentem było dla dzieci wielkim przeżyciem.

B. Foluszna, E. Pisula


zdjęcia ze strony: www.kalisz.pl

Leave a Reply

Dziennik elektroniczny
Rodo
Koło szachowe
Accessibility