PostHeaderIcon relacja

Wycieczka edukacyjna

Uczniowie klas 4-6 oraz kl. 2a odwiedzili Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, gdzie mieli okazję zwiedzić zakład oraz zaobserwować proces przetwarzania odpadów, które produkują.
Pracownik ZUOK „Orli Staw” oprowadził uczestników wyjazdu po ścieżce edukacyjnej, opowiedział o segregacji odpadów, zagrożeniach dla środowiska płynących z braku segregacji śmieci, zakazie palenia odpadów itp. Następnie uczniowie udali się do hali segregacji odpadów, gdzie widzieli w jaki sposób rozdzielane są wyrzucone rzeczy. Przeszli także przez plac, na którym gromadzone są odpady wielkogabarytowe, znajduje się kompostownia, kwatera deponowania odpadów itd.
Na koniec uczniowie otrzymali pamiątkowe gadżety i pełni wiedzy wrócili do szkoły.

AG

Leave a Reply

Dziennik elektroniczny
Rodo
Accessibility