PostHeaderIcon relacja

Otwarcie ścieżki edukacyjnej

4 września otwarta została ścieżka edukacyjna utworzona przy naszej szkole, a realizowana z BO jako „Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza w Kaliszu”.
Uroczystego otwarcia projektu, którego pomysłodawczyniami są nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 12 w Kaliszu, byli: Prezydent Miasta Kalisza – Grzegorz Sapiński, Naczelnik Wydziału Edukacji UM Kalisza – Mariusz Witczak oraz Naczelnik Wydziału Partycypacji i Komunikacji Społecznej – Piotr Cieślak, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Kaliszu – Małgorzata Gałczyńska.
Ścieżka dostępna jest dla wszystkich mieszkańców Kalisza. Umieszczono na niej tablice edukacyjne, które zawierają istotne informacje o rzece, rybach i przyrodzie związanej z terenem Piskorzewia, rzeźby oraz ławki, na których można miło spędzić chwile podziwiając świeżo zasadzone drzewa i krzewy.
Ścieżka spełnia walory estetyczne, ale także edukacyjne przy realizacji programu edukacyjnego np. z przyrody.
Dziękujemy pomysłodawczyniom projektu – p. Ewie Jasińskiej i p. wicedyrektor Jadwidze Haraś. Już dziś widzimy, że ścieżka cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony uczniów, ale także przechodzących obok szkoły mieszkańców miasta.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Dziennik elektroniczny
Rodo
Koło szachowe
Accessibility