PostHeaderIcon MOJA MAŁA OJCZYZNA

I FESTIWAL „KALISZ MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Dwa dni trwały w Szkole Podstawowej nr 12 w Kaliszu uroczyste podsumowania 10-letniego dorobku innowacji pedagogicznej „Gwieździstym szlakiem kaliskich legend”. Z tej okazji zorganizowany został I Festiwal „Kalisz Moja Mała Ojczyzna”, który oprócz treści związanych stricte z legendami Eligiusza Kor-Walczaka, nawiązywał do treści dotyczących powstania Kalisza oraz patrona naszej szkoły.

Historia naszego  rodzinnego miasta jest najbogatszą w Polsce. Każdy kaliszanin powinien i chyba jest dumny z historii swojego miasta. Zastanowić by się trzeba na jakim poziomie ją zna. I tu rodzi się kolejne zapytanie, kto powinien o to zadbać, czy przede wszystkim dom czy odpowiedzialna za proces nauczania szkoła. Można stwierdzić, że każda z tych instytucji powinna o to zadbać na jak najwyższym  poziomie – powiedziała we wstępie pani Małgorzata Gałczyńska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Kaliszu. – Przestrzenią  edukacyjną  w procesie kształcenia i wychowania nie musi być klasa szkolna, ale  może nią być,  a na pewno powinno być najbliższe środowisko małego dziecka jakim jest  dom rodzinny, a w nim kryjący wiele tajemnic strych czy  piwnica następnie środowisko naturalne czyli park, las, łąka. 

Nauczyciele wykorzystują w procesie edukacyjnym dziecka to co jest w jego zasięgu. Architekturę miejską jako mój dom rodzinny, spotkania z przedstawicielami rodzin każdego dziecka.

Istotne w kształtowaniu poczucia tożsamości ucznia jest poznanie przez niego historii własnej rodziny, swego łańcucha pokoleniowego, swojej miejscowości. Znajomość tradycji swojego regionu ułatwia człowiekowi orientację w środowisku, w którym przyszło mu żyć. Poznanie tradycji społeczności pozwala głębiej zrozumieć specyfikę, kulturę i mentalność jej członków. Związek z własnym regionem jest zatem sprawą bardzo istotną w kształtowani postaw u uczniów.

 Aby i tak było z naszymi uczniami i duma była zasadna, należy zainteresować dzieci historią rodzimego miasta w najciekawszy sposób. Pomocne będą „Legendy kaliskie”- Eligiusza Kor-Walczaka, czy też wiersze o Kaliszu w tomiku „Moje Miasto” Urszuli Camborini i wiele wspaniałych pozycji wydawanych w ramach promocji miasta a adresowanych do najmłodszych odbiorców. Z prehistorią miasta można mieć kontakt poprzez eksponaty kaliskiego muzeum czy wspaniały rezerwat archeologiczny na Zawodziu. Wiele tajemnic kryją kaliskie ulice i nie przypadkowe ich nazwy jak np. ul. Babina, Piskorzewie, Rzeźnicza, Sukiennicza, Piekarska, Browarna czy Kolegialna.   Jakież inne osobliwości są naszego miasta jedyny w Polsce pomnik książki na plantach, przepiękny o każdej porze park miejski i odbijając się w nurcie rzeki Prosny monumentalny gmach Teatru   im. Wojciecha Bogusławskiego. I tu mówić by można było wiele … Wszystkie te treści zostały wykorzystane w innowacji pedagogicznej „Gwieździstym szlakiem kaliskich legend”, który to zakłada realizację treści podstawy programowej,  w oparciu o wykorzystanie zasobów „Małej Ojczyzny” miasta  rodzinnego dziecka, a przyczynia się do kształtowania patriotyzmu lokalnego w dobie globalizacji i migracji społecznej – podsumowała Pani Dyrektor.

Tematyka „Małej Ojczyzny” pojawia się na wszystkich przedmiotach lekcyjnych, każdego etapu edukacyjnego. Nauczyciele dokonali krótkiej prezentacji sposobu realizacji tych treści oraz osiągniętych efektów. Oprócz wygłoszonego słowa, można było posłuchać wierszy, listów, opisu bohatera oraz obejrzeć prezentacje poszczególnych przedmiotowców, a także podziwiać prace plastyczne i piękny występ w wykonaniu dzieci ze szkolnej świetlicy.


Dotychczasowego dorobku związanego z innowacją pedagogiczną „Gwieździstym szlakiem kaliskich legend” oraz realizacją treści o mojej Małej Ojczyźnie wysłuchali zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Edukacji w Kaliszu – pan Mariusz Witczak, o. Waldemar Ułanowicz – proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa, przedstawiciel PTTK – pan Piotr Sobolewski, pani Ewa Mąkowska n-lka ze SP nr 2 w Kaliszu, przedstawiciele Rodziców, studenci WPA-UAM w Kaliszu, media kaliskie „7 Dni Kalisza” i regionalne – TVP3 Poznań.

Pani Ewa Mąkowska i Pan Piotr Sobolewski podzielili się z nami swoimi wrażeniami po wysłuchaniu wszystkich prezentacji. Było nam bardzo miło usłyszeć wiele ciepłych słów skierowanych pod adresem uczniów, nauczycieli i dyrekcji  szkoły za trud włożony w organizację I Festiwalu „Kalisz Moja Mała Ojczyzna”, pomysł tej innowacji oraz umiejętność realizacji treści dot. Małej Ojczyzny na różnych przedmiotach (zarówno języku polskim, muzyce, matematyce, religii, po fizykę, język angielski i in.). Pani Ewa opowiedziała nam taż o swoich przedsięwzięciach (m.in. Calisiadzie) w zakresie rozwijania wiedzy o Kaliszu i jego okolicach oraz zachęcała do współpracy.

Po wystąpieniach nauczycieli, uczniów i zaproszonych gości, na wszystkich czekała kolejna atrakcja – festyn średniowieczny. Tu uczestnicy mogli spróbować średniowiecznego jadła, strzelania z łuku, tkania, a także zobaczyć stoisko hodowców pszczół.

Na drugi dzień uczniowie wraz z opiekunami ruszyli na trasę swojej legendy. W trakcie marszu wypełniali kartę zadań i szukali postaci z legendy. Pogoda dopisała.

O godz. 12.00 na dziedzińcu szkoły został odegrany kaliski hejnał, a następnie poznaliśmy zwycięzców projektu „Gwieździstym szlakiem kaliskich legend”:

kl. 1-3 – I miejsca – kl. 3a

kl. 4-7 – I miejsce – 5b

Wśród wyróżnionych byli także nasi goście ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kaliszu.

Wszystkim serdecznie gratulujemy, a gości zapraszamy ponownie za rok.

Na temat naszego festiwalu możecie posłuchać także wywiadów przeprowadzonych przez TVP 3 z panią dyrektor Małgorzatą Gałczyńską oraz nauczycielkami – panią Beatą Galant i panią Grażyną Dereń-Jamnicką. Plik do otwarcia:

http://poznan.tvp.pl/37645998/14062018 (15.35 i 58.35 minuta nagrania)

Leave a Reply

Dziennik elektroniczny
Rodo
Accessibility