Archive for the ‘DOKUMENTY’ Category

PostHeaderIcon Powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych

  w Szkole Podstawowej w Kaliszu ul.Długosza 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w Szkole Podstawowej im.Księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu ul.Długosza 14 , został powołany 06 lipca 2018r Inspektor Ochrony Danych Osobowych pan Mariusz Bzderek, z którym można się kontaktować:

-za pośrednictwem poczty e – mail na adres:  iod.szkola@wp.pl

 

Dziennik elektroniczny
Rodo
Accessibility